A hatalom csúcsára vezető úton a modern világ minden nyűgjével szembekerülhetünk, miközben nemzetünket menedzseljük, hadseregeknek parancsolunk, diplomáciai kapcsolatokat gondozunk, kémküldetéseket hagyunk jóvá és olyan globális fenyegetésekre kell reagálnunk, mint a terrorizmus, az éhínség vagy a járványok.