Északi alistenek


Forseti - az igazság istene
Myth egység: troll (távolsági fegyverrel)
Varázslat: gyógyító forrás
Specializáció: Hersir és Ulfsark
 
Freyja - a szépség istennője
Myth egység: valkűr (gyógyító)
Varázslat: erdőtűz
Specializáció: lovasság

Heimdall - az éberség istene
Myth egység: Einherjar
Varázslat: falrombolás
Specializáció: épületek

Bragi - a költészet és a bárdok istene
Myth egység: Battle Boar (mechanikus vadkan)
Varázslat: Flaming Weapons 
Specializáció: Ulfsark

Njord - a tenger és a viharok istene
Myth egység: Kraken, Mountain Giant
Varázslat: Walking Wood
Specializáció: hajók és erődök

Skadi - a vadászat és a tél istennője
Myth egység: Frost Giant
Varázslat: Frost
Specializáció: Throwing Axeman

Baldr - a szépség istene
Myth egység: Fire Giant
Varázslat: Ragnarok
Specializáció: ostromfegyverek és lovasság

Hel - az alvilág istennője
Myth egység: Fire Giant, Frost Giant, Mountain Giant
Varázslat: Nidhogg (sárkány)
Specializáció: myth egységek

Tyr - a háború istene
Myth egység: Fenris Wolf, Jormund Brood
Varázslat: Fimbulwinter (farkasfalka)
Specializáció: gyalogság

Egyiptomiak


Anubis - a halottak és az ítélkezés istene
Myth egység: Anubite
Varázslat: Plague of Serpents
Specializáció: myth egységek és lándzsások

Bast - a termékenység istennője
Myth egység: Szfinx
Varázslat: napfogyatkozás
Specializáció: földművesek és favágók

Ptah - a teremtés istene
Myth egység: Wadjet
Varázslat: Shifting Sand
Specializáció: farmok, spearmen, axemen, slingers

Hathor - az ég istennője
Myth egység: Petsuchos
Varázslat: Sáskajárás
Specializáció: zsoldosok és épületek

Nephthys - az éjszaka és a halál istennője
Myth egység: Leviathan, Scorpion Man
Varázslat: Ancestors
Specializáció: fáraók és papok

Sekhmet - a háború és a harc istennője
Myth egység: Scarab
Varázslat: Citadel
Specializáció: Slingers, Chariot Archers, Siege Towers, War Barges, Catapults

Horus - a bosszú istene
Myth egység: Avenger
Varázslat: Tornado
Specializáció: Axeman, Spearman

Osiris - az ítélkezés istene
Myth egység: Mummy
Varázslat: Son of Osiris
Specializáció: Camelry, fáraók, archer ships

Thoth - a bölcsesség istene
Myth egység: Phoenix, Sea Turtle
Varázslat: Meteor
Specializáció: munkások és az erődben képzett egységek

Görögök


Ares - a háború és az öldöklés istene
Myth egység: Cyclops
Varázslat: Pestilence
Specializáció: katonák támadása

Athena - a harc és a bölcsesség istennője
Myth egység: Minotaur
Varázslat: Restoration
Specializáció: gyalogság védelme

Hermes - a hírvivők istene
Myth egység: Centaur
Varázslat: Ceasefire
Specializáció: lovasság

Apollo - a nap és a zene istene
Myth egység: Manticore
Varázslat: Underworld Passage
Specializáció: archers

Aphrodite - a szépség és a szerelem istennője
Myth egység: Nemean Lion
Varázslat: Curse
Specializáció: munkások

Dionysus - a bor és az ünneplés istene
Myth egység: Hydra, Scylla
Varázslat: Bronze
Specializáció: lovasság, hajók

Artemis - a vadászat és természet istennője
Myth egység: Chimera
Varázslat: Earthquake
Specializáció: íjászok, hajók

Hephaestus - a kovácsok és a munka istene
Myth egység: Colossus
Varázslat: Plenty Vault
Specializáció: a katonák fegyverzete és páncélzata

Hera - az otthon istene
Myth egység: Medusa
Varázslat: Lightning Storm
Specializáció: épületek, myth egységek


1. Omens


A kalózok néhány óriáspolip segítségével támadást indítottak Atlantisz ellen. A sereg megérkezéséig Arkantosnak és maroknyi csapatának kell feltartóztatnia a támadókat. Kezdéskor rögtön képezzünk ki még öt parasztot, és hármat közülük küldjünk el fát vágni. A többit osszuk be a szántóföldekre, s idézzük meg az eső varázslatot (minél több paraszt dolgozik, annál nagyobb a hatékonyság). Arkantos és az íjászok könnyedén leverhetik a polipot, és az első néhány kalózhajónak sincs túl sok esélye. Amint elegendő fa összegyűlt, építsünk fel legalább három tornyot a dokkok környékére. Ezután koncentráljunk a katonák építésére, elegendő íjásszal feltartóztathatjuk őket addig, míg megérkezik a felmentő sereg.

2. Consequences


A szigeten működő kalózközpont lerombolása lesz a cél. Azonnal húzzunk fel három-három védőtornyot a falu északi és déli oldalára, a kalózok innen támadnak. Építsünk kikötőt, majd duzzasszuk fel a flottánk létszámát hatra. Ekkora erővel már megtámadhatjuk a kalózkikötőt, de előbb érdemes néhány myth egységet beszerezni. Mivel a cél a központ lerombolása, ezért az alistenek közül válasszuk Arészt, az ő küklopszai rendkívül hatékonyak az épületek ellen. Öt-hat ilyen lény, valamint a három hős elegendő a támadáshoz, főleg, ha a flottával egységesen támadnak. A hadihajók elsüllyesztik az ellenséges gályákat, valamint lövik a parton gyülekező katonákat és myth csapatokat. Eközben a küklopszok Arkantos vezetésével megtámadják a kikötőt, s lerombolják a tornyokat. Ne felejtsük el bevetni Arész pestis varázslatát, annak hatása alatt az ellenfél nem képes új egységeket csatasorba állítani. Ezután már csak a városközpont lerombolása és a minotaurusz megsebesítése marad hátra.  


3. Scratching the Surface


A küldetés célja a két trójai dokk megsemmisítése. Vigyük délre Arkantost és a sereget, majd foglaljuk el a települést. A parasztokkal építsük fel a városközpontot, majd kezdjük el a nyersanyagok összegyűjtését. Gyorsan lépjünk kort, és válasszuk Arészt. Építsünk halászhajókat, ezek megkönnyítik az élelemgyűjtést. Húzzunk fel egy templomot, majd képezzünk ki a város védelmére három-négy küklopszot. Célozzuk meg a Heroic Age-t, ott válasszuk Dionüszosz istent. A kikötőben építsünk két hammer shipet két Szkülla társaságában. A város védelmére húzzunk és fejlesszünk fel három tornyot északon és délen, valamint idézzünk meg három hidrát. A város védelme biztosított, ideje támadásba lendülni. A hadihajókkal és a Szküllákkal vonuljunk északra, és süllyesszük el az ellenséges hajókat. Ezután építsünk két Juggernautot, majd romboljuk le az északi kikötőt. A szörnyekkel vonuljunk délre, majd süllyesszük el az ott található hajókat. Már csak a déli kikötő maradt hátra, ezt kell lerombolnunk a győzelemhez.

4. The Gates of Troy


Az ellenség által birtokolt aranybányák északra vannak, foglaljuk el őket. A keleti szigeten lévő lila civilizáció ellenség: akadályozzuk meg, hogy onnan támadják a bázisunkat, vonjuk blokád alá a tengerszorost. A déli kis szigeten lévő aranybányát mindössze néhány íjász védi, érdemes rögtön a küldetés elején kitermelni. Gyorsan lépjünk kort, majd foglaljuk el a nyugati kis falut. Itt is találunk aranyat, ráadásul az ellenség szamárkaravánjai is ide járnak áruért. Ezen a pályán Dionüszoszt és Hérát javaslom az alistenek közül, a hidra és a medúza hihetetlenül jól kiegészíti egymást. A medúzákat fejlesszük fel maximumra, öt-hat ilyen lény egész seregeket képes megállítani. Keressük meg a romok között lévő varázstárgyakat, sokat segíthetnek a harcban. A cél Trója kapujának a lerombolása. Ez három hidrának és hat medúzának a hősök vezetésével nem okozhat gondot.  

5. Just enough Rope


A küldetés célja az, hogy megsemmisítsük a trójaiak előretolt katonai központját. A küldetés elején rögtön támadjuk meg az Ajaxot szorongató csapatokat, majd vonuljunk vissza a bázisra. Nagyon gyorsnak kell lennünk, mivel az ellenség egyre nagyobb erőkkel támadja a bázisunkat. A piacon képezzünk ki mi is néhány szamárkaravánt, azok automatikusan termelik nekünk az aranyat. Két kegytárgy is található a környéken (a kezdőhely mellett, a romoknál, valamint a térkép délnyugati részében). Törekedjünk arra, hogy mi érjük el előbb a negyedkort, itt válasszuk Hérát és a medúzáit. Ezekből képezzünk ki 8-10 darabot, majd támogassuk meg őket négy hidrával. Nagyon fontos a gyors mozgású lovasság megléte itt, minden támadó hullámban lesz néhány igencsak veszélyes katapult. Támadáskor először a medúzák lépjenek, nyolc azonnal megölt ellenfél behozhatatlan előnyt jelent. Ezután verjük szét a katapultokat, majd vonuljunk vissza. A többit már az erődök és a tornyok elvégzik helyettünk. A trójai bázis északkeleten található, az itt lévő katonai épületeket kell lerombolnunk.

###

6. I hope this works


A küldetés első részében 1000 egységnyi fát kell kitermelnünk. Két parasztot állítsunk rá az élelemszerzésre, a többivel azonnal kezdjük meg a favágást. Felejtsük el a katonai egységeket, a rendelkezésre álló erőkkel kell gazdálkodnunk. 15 parasztig meg se álljunk, ebből kettő gyűjtsön élelmet a kecskékből, a többi vágja a fát ezerrel. A trójaiak felderítőket küldenek a területre, ezek első csoportját mindenképpen el kell kapnunk. A környéken találunk egy kegytárgyat, ez nagyobb sebességet ad a lovasainknak. Amennyiben az első osztagot elkaptuk, vonuljunk vissza a bázisra. Amint összejön az 1000 fa, állítsuk rá az összes parasztot a faló elkészítésére. 13-15 paraszt elegendő, ne takarékoskodjunk az élelemmel, nem lesz rá szükségünk. A faló elkészülése után a három hős bejut Trója városába. Ott lehetőleg kerüljük el az őrjáratokat, és koncentráljunk a kapu lerombolására. Négy ostromgépet is szerezhetünk, ha legyőzzük a küklopsz őrt. Ezután támadjuk a déli kaput, onnan érkezik a felmentő sereg. Az erősítés megérkezése után koncentráljunk az erődökre, ezek lerombolásával nyerhetünk (két meteorzápor varázslatot is kapunk, használjuk el őket).

7. More Bandits


A két hős magányosan indul neki a kalandnak, de a végére kisebb hadsereget gyűjthet össze. A part mentén keletre találunk egy kegytárgyat, ezt vigyük magunkkal. Szabadítsuk ki a fogoly kentaurokat, majd a segítségükkel foglaljuk el a börtön többi részét is. A templomban továbbfejleszthetjük a kentaur harcosokat, és bővíthetjük a seregünket néhány hidrával. Az ostromgépre vigyázzunk, szükség lesz rá később. Kutassuk át a környéket, újabb relikvia van a közelben. A városban igyekezzünk minél több épületet megmenteni, az ellenséges épületek lebontása után további nyersanyagokat kapunk jutalmul. Romboljuk le a nyugati kaput, majd bontsuk el az ellenséges templomot. Idézzünk meg 3-4 hidrát, majd intézzünk frontális támadást az ellenséges erőd ellen. Néhány katapult a háttérből gyorsan lebontja az erődöt, és máris győztünk.  

8. Bad news


Seregünket egy hegyszoros választja ketté, csak később tudjuk egyesíteni erőinket. Mindkét oldalon különböző nyersanyagok találhatók, és csak akkor győzhetünk, ha a szoros mindkét felén egyaránt hatékonyan működünk. Aranyat nyugaton, fát keleten találhatunk (itt lesz egy relikvia is). Nagyon gyorsan lépjünk szintet, és gyártsunk le 10 medúzát. A nyugati városrészt hamarosan meteorzápor éri, az épületek csak akkor vészelik át, ha minden fejlesztést elkészítettünk. Erről az oldalról három-négy hidrával és katapultokkal érdemes menni. A cél a felső két erőd lerombolása, a kombinált csapatnak ez nem okozhat gondot. Legyen mindig kéznél néhány lovas az ostromgépek ellen.

9. Relevation


Ez földalatti küldetés, amelyben a Tartalus kapuját betörni készülő ostromgépet kell megsemmisítenünk. Lehetőség szerint a hősökkel támadjuk a mitológiai egységeket: sokkal hatékonyabbak ellenük, mint a hagyományos csapatok. Az alsó két alagúton keresztül érkezik az ellenség utánpótlásának nagy része, azonban a sziklák lerombolásával elzárhatjuk az utat. Érdemes azonban benézni a mellékjáratokba is, szövetséges szörnyeket találhatunk (nimeai oroszlán, három medúza). Az alagutak eltorlaszolása után vonuljunk vissza a kapuhoz, s a gyalogosággal és a lovassággal támadjuk meg. Az erősítést azonnal vezényeljük a kapuhoz, mindenkire szükség lesz a megsemmisítéséhez. A villámvihar varázslatot hagyjuk a végére, az ellenség rengeteg munkást vezényel a sérülések kijavítására. A gép megsemmisülésével ér véget a küldetés.

10. Strangers


Ismét a föld alatt vagyunk, a feladatunk az, hogy összegyűjtsünk három elveszett relikviát, és azokat visszavigyük a templomokba. Ezen a pályán új egységeket kapunk, ezek a shade-ek. Kiváló felderítők, ráadásul egyetlen csapással elintézhetik bármelyik ellenfelet (sajnos ezután eltűnnek). Ismét a hősök kerülnek előtérbe, mivel kizárólag myth egységekkel kerülünk szembe. A pálya ember és shade veszteség nélkül teljesíthető, sőt, még az isteni erőket sem muszáj felhasználnunk. Érdemes mindent felderíteni, összesen kilenc shade rejtőzik a romok között. Az íjászokat minden esetben tartsuk hátul, a myth ellenfelekkel szemben nincs esélyük.

11. Lost RelicA földalatti járatból Egyiptomban bukkanunk fel. Az első feladatunk az lesz, hogy segítsünk megvédeni az ásatás környékét. Csak akkor nyerhetünk, ha a munkások befejezik a munkálatokat. Az ellenfél három helyen törhet be a völgybe, ezeket érdemes először fallal körbezárni. A küldetés közepétől azonban megjelennek az ostromgépek, ezek ellen a falak és a tornyok semmit sem érnek. Fejlesszük fel a meglévő egységeinket, és vigyázzunk a papokra, hiszen azok csata után felgyógyíthatják az egységeinket. Az ostromgépek megjelenése után vezényeljünk minden munkást az ásatásra, és próbáljuk meg húzni az időt. Megfelelő fegyverekkel és páncélzattal egy viszonylag kis csapat is képes feltartóztatni az ellenséget az ásatás befejezéséig.
 
###

12. Light Sleeper


A harci szekerekre nagyon vigyázzunk, jelentős előnyre teszünk szert, ha megóvjuk őket, és a hősökkel intézzük el az aranybánya őreit. Szabadítsuk ki a munkásokat, majd kísérjük őket a városukba. A templom előtt található kegytárgyat vigyük magunkkal, nagy hasznunkra lesz később. A városban azonnal kezdjünk nagy arányú építkezésekbe, főként az isteni kegyet generáló emlékművekre koncentráljunk. Ne felejtsük el, hogy a fáraóval és a papokkal felgyorsíthatjuk az építkezés ütemét, valamint a termelékenységet. Gyorsan lépjünk szintet, majd hozzuk létre a krokodilhadseregünket. Támogassuk meg őket papokkal, majd kezdjük meg az ostromot. Az erőd és a kapuk leküzdésére használjunk ostromgépeket; a lényeg az, hogy minél előbb megtisztítsuk az utat a szoborig. Az idő nagyon fontos tényező. Kemsyt hadserege nagyon gyorsan nyomul előre. Az oázisban kiásott kardot vigyük el a szoborhoz, majd az Őrzővel győzzük le a rosszfiúk seregét.

13. Tug of War


Ozirisz isten egyik testrésze található a ládában, ezért nem árt, ha vigyázunk rá. Rögtön küldjük a gyalogságot a csata színhelyére, majd győzzük le a hősök testét őrző katonákat. Vegyük üldözőbe a szekeret, majd a rendelkezésre álló erőkkel vegyük át az irányítását (Chiron váljon el a fő csapattól, és állítsa meg a szekeret, melyet minél távolabb állítunk meg az ellenség bázisától, annál könnyebb dolgunk lesz). Gyorsan lépjünk szintet (a kegytárgyakat a fáraóval vigyük be templomba), majd képezzünk ki 10-15 harci szekeret. Ezek az egységek nagyon gyorsak, és a háttérből kiválóan alkalmazhatók a gyalogság ellen. A templom körül csoportosuló állatokat is vessük be, és ne feledjük, hogy a fáraó újakat is megidézhet. Képezzünk ki harci elefántokat is, ők az egyiptomi sereg elit katonái. A ládát soha ne hagyjuk erős fedezet nélkül, mivel Kemsyt csapatokat dob át a hátunk mögé (Shifting sand, Roc transporterek), de ha erős sereggel rendelkezünk, akkor nem lehet gond. A küldetés akkor ér véget, ha a szekér áthalad a városkapun.

14. Isis, hear my plea


A kezdéskor kapott sereg csak arra elegendő, hogy rövid ideig feltartóztassuk az ellenséget. A parasztokat fogjuk munkára, ebben a küldetésben egyenlő arányban lesz szükségünk aranyra, fára és élelemre. Koncentráljunk a mitológiai lényekre és a harci elefántokra, ők itt a legütőképesebb egységek. Egy közeli ellenséges templom előtt kegytárgy található, ez mindenképp hozzuk el. A szűk átjárókba építsünk erődöket, ezek egy ideig képesek feltartóztatni az ellenséget. Számítsunk harci elefántok támadására, ellenük a lándzsás egységek a nyerők. Romboljuk le a küklopsz erődjét, majd vigyük Amanrát a szállítóhajóhoz. Hajózzunk fel a folyón, majd állítsuk a mi oldalunkra a szövetséges flottát. Tisztítsuk meg a partvidéket a tornyoktól, és süllyesszük el az ellenséges hajókat. Szálljunk partra a börtönszigeten, majd szabadítsuk ki a hősöket.

15. Let's go


Amint a szállítóhajók megérkeznek, pakoljunk be mindenkit, majd irány a szövetséges város. Útközben kalózhajók támadnak meg, a teknős könnyedén elsüllyeszti azokat. A városban gyorsan szervezzük meg a termelést, a fáraóval gyógyítás helyett inkább növeljük az aranybánya termelékenységét. Gyorsan lépjünk szintet, majd építsünk három hammer shipet és két war barge-ot. Gyorsan romboljuk le az északi világítótornyot, nélküle a kalózhajók sorra zátonyra futnak, nem okoznak több gondot. Az istenek közül Oziriszt válasszuk, a múmiák majdnem olyan hatékonyak, mint a medúzák a görögöknél. Fejlesszük tovább a war barge-okat, majd a távolból szedjük le a szekeret őrző tornyokat. Pakoljunk be egy ütőképes csapatot szállítóhajókba, majd szálljunk partra a falak mellett. Intézzük el az őröket (három-négy múmiával és a hősökkel ez nem lesz nehéz), majd romboljuk le a falat. Kaparintsuk meg a szekeret, majd hozzunk át néhány parasztot, ezután építsünk ki itt is egy kisebbfajta bázist. A szekeret délre kell levinni, ütőképes hadseregnek ez nem okozhat gondot.

16. Good advice


Arkantos álma az alvilágban kezdődik, itt kell megküzdenie néhány mitológiai lénnyel. A relikviát vigyük Zeus templomába, majd intézzük el a támadó küklopszokat. Ezután a görög hősök segítségével újabb lényeket kell megsemmisítenünk. Az álom vált, és Arkantosnak egy hatalmas kőtömböt kell lerombolnia. A shade-eket óvatosan használjuk el, a küldetés vége felé jön néhány hidra, tartogassuk őket azokra. A katapultokat használjuk a bontásra, a többiek védjék őket. Az isteni erőket itt érdemes bevetni, a torlasz lerombolása után az álom új részébe érünk. Arkantos az ellenség oldalán találja magát, és a görög hadsereg lesz az ellenfele. A csapatban három hős is található (a küldetés kezdetén kettő a szállítóhajókban pihen, szedjük ki őket), kapjuk fel velük a szigeten lévő kegytárgyakat. Vigyük a flottát a szárazföldre, de a szállítóhajókat hagyjuk hátra. A kalózhajók és az óriáspolipok segítségével tisztítsuk meg előttük az utat, majd szálljunk partra. Ne építsünk semmit a Town Center köré, hamarosan földrengés rázza meg a területet. Építsünk templomokat, majd helyezzük el bennük a kegytárgyakat. Hozzunk létre erős sereget, majd támadjuk meg a fő bázist. Vegyük körbe a helyet erődökkel, s készüljünk fel a támadó lovasság és a katapultok ellen. Fokozatosan nyomuljunk előre, majd romboljuk le a csodát az ostromgépeinkkel.

17. The Jackal's Stronghold


Jussunk el a semleges városba, majd villámgyorsan húzzunk fel legalább két erődöt, melyek megvédik a dolgozókat a támadásoktól. Koncentráljunk először az aranyra, ez lesz ebben a küldetésben a legfontosabb nyersanyagunk. Gyorsan derítsük fel a környéket, délen lesz egy templom, nem kell építenünk (szedjük össze a kegytárgyakat, és vigyük őket a templomba). Lépjünk szinteket, a múmiák miatt érdemes Oziriszt választani. A szigetre az ellenfél Leviatán szörnyeken érkezik, akadályozzuk meg a partraszállást. Építsünk egy világítótornyot, majd figyeljük ki, hogy a szörny hol teszi partra a gyomrában található egységeket. Vezényeljünk ide múmiákat, ők egyetlen intéssel elintézhetik a lényt, mielőtt még partra tehetné a benne lévő csapatokat. 10-15 továbbfejlesztett múmia elegendő is lesz. Támogassuk meg őket két fáraóval és néhány pappal. Ezután építsük ki a flottánkat, mely álljon war barge-okból (az épületek ellen) valamint Leviatánokból (szállítóegység és támadó egyaránt). A nagyobb sereget csaljuk a múmiák közelébe, a Leviatánokat és a teknősöket egy mozdulattal elintézik, a hajókat bízzuk a war barge-okra. Itt az ideje ellentámadásba lendülni. Tisztítsuk meg a partvidéket, különös tekintettel a kikötőkre. A tengerről intézzük el a védőtornyokat és a lakóházakat. Szálljunk partra a múmiákkal és a hősökkel, valamint vigyünk magunkkal néhány parasztot is. Építsünk az ellenség szigetén ostromgépgyárat, majd a távolból szedjük le az épületeket. A rohamozó ellenséget a múmiák simán elintézik, hamarosan óriási élőhalott seregnek parancsolunk (a múmiák az ellenséget élőhalottá változtatják, aki ezután a mi oldalunkon fog harcolni). Nyomuljunk szép lassan előre, majd vigyük Amanrát a doboz mellé.

18. A long way from home


Legyünk nagyon gyorsak ebben a küldetésben, különben nehéz dolgunk lesz. Koncentráljunk arra, hogy minél előbb meglépjük mindkét kort, és kifejleszthessük a múmiákat. A harci elefántok ellen ideálisak, bár nagyon drágák. Kutassuk fel a környéket, két relikvia is található a folyó innenső partján. A tábortól délkeletre találunk egy semleges templomot, innen támadnak a múmiák. Romboljuk le, majd zsebeljük be az aranyat. A másik a folyó túloldalán, nyugaton található, bizonyos időnként innen is jönnek majd múmiák. Építsük szépen fel a seregünket (10 múmia, négy harci elefánt és a hősök elegendők lesznek. Tereljünk össze legalább 15 favágót, majd kezdjünk neki a térkép közepén lévő fa kivágásának. Alaposan készüljünk fel az ellentámadásra, ilyenkor minden elefántot támadjunk külön múmiával. Ezután már nem lesz nehéz dolgunk, csak meg kell várni, míg a favágók elvégzik a munkájukat.

###

19. Watch that first step


Viszonylag egyszerű küldetés, de ismét gyorsnak kell lennünk. Nyomuljunk előre a szigeten, majd ütközzünk meg az ellenséggel. A hősök a mitológiai lények, a dárdások az elefántok ellen menjenek, akkor megússzuk komolyabb veszteségek nélkül a dolgot. Romboljuk le a kikötőt, majd foglaljuk el a két kalózhajót. Hajózzunk fel a csatornán, majd foglaljuk el a semleges falut. Kezdjünk őrült építkezésbe, néhány percünk maradt, míg titokban tevékenykedhetünk. Ismét koncentráljunk a múmiákra, hiába, az egyiptomiaknál egyértelműen ők a favoritok. Szintlépés után húzzunk fel két erődöt a város védelmére, majd szállítsunk át légi úton (flying roc) néhány aranybányászt a szigetre, ott nyugodtan dolgozhatnak. Ha már ott vagyunk, akkor vigyük vissza a már elkészült kolosszusokat, ők képezik a gerincét a seregünknek. Hozzunk létre 8-10 múmiát, majd a hősök vezetésével induljunk meg. A katapultunk hátulról szedje le az épületeket, a múmiák elöl tartsák a frontot. Nyomuljunk előre így, míg el nem érjük Kamost, a minotauruszt (a térkép északkeleti sarkában van). Végezzünk vele, így a küldetés ér véget.

20. Where they belong


A térkép két sarkából indulunk, Arkantos később csatlakozik a csapathoz. A cél az, hogy a három szekeret elvigyük a piramishoz, csak így kelthetjük újra életre Oziriszt. Használjuk ismét a múmia stratégiát, ez ellen nincs orvosság. A kezdő pozíciókban kevés az arany, de tovább nyomulva találunk eleget. Szép lassan araszoljunk északra, az ostromgépekkel bontsuk le az erődítményeket. Arkantos keleten jelenik meg, és lehetősége nyílik egy kis halászfalu felszabadítására (a torony lerombolása után a halászat automatikusan megindul). Vigyük mindhárom szekeret a piramis elé, ekkor nyerjük meg a küldetést.

21. Old friends


Kirké szigetén Arkantos és Ajax csapdába kerül, vaddisznó formában kell elérniük Zeus templomát. Útközben ki kell szabadítaniuk Odüsszeusz társait, akik vágósertés alakban élik hétköznapjaikat. Tisztítsuk meg a disznók előtt az utat (külön vigyázzunk a falusiakra, mindenáron disznóvágást akarnak rendezni), majd vigyünk mindenkit a templom elé, ahol visszaváltoznak emberi formába. Húzzunk fel gyorsan egy bázist, majd építsük ki a hadseregünket. Északkeleten és északnyugaton ellenséges parasztok dolgoznak, őket mindenképpen semmisítsük meg. Három medúza és három mantikor a hősökkel elég lesz a katonákra, az ostromgépek meg elintézik az épületeket. Igyekezzünk a szintlépésekkel, ha sokáig várunk, akkor bizony az ellenség lerohanhat. A papra nagyon vigyázzunk, ő képes meggyógyítani a sebesült egységeket. Romboljuk le Kirké erődjét, és szabadítsuk ki Odüsszeuszt.

22. North


Megérkeztünk a messzi északra, a vikingek földjére. A küklopsz által elindított lavina szétszórta a sereget, először is szedjük össze a túlélőket. A farkasokkal a hősök simán elbánnak, a többieket vigyük fel a legfelső találkozási ponthoz. Itt építsünk fel egy faluközpontot, majd a közelben található relikviát helyezzük el a templomba. Szintlépéskor érdemes a valkűröket választani: amellett hogy nagyszerű harcosok, a csata után még a sebeket is meggyógyítják. A vikingeknél az egyik legerősebb egység a jarl lovasság, de csak akkor használjuk, ha az összes felszerelést sikerült megvennünk nekik. Maximumra kifejlesztve nincs ellenfelük, ráadásul, ha a csapatban ott van még 3-4 valkűr, akkor a sérültek miatt sem kell aggódnunk. A küldetés célja az, hogy az ellenség mindhárom templomát leromboljuk. Kezdjük az északival, ez van a legközelebb. Érdemes már viszonylag korán elintézni, két jégóriást küld a nyakunkra bizonyos időközönként. A délkeleti templomban Einherjar harcosokat képeznek ki, romboljuk ezt is a földig. A legkeményebb feladatot a harmadik templom okozza, mivel itt van az ellenség fő bázisa is. A mitológiai farkasok mellett számítanunk kell viking harcosokra is, nagy számban veszélyesek lehetnek. Romboljuk le a harmadik templomot is a küldetés befejezéséhez.

23. The Dwarven Forge


Nagyon nehéz küldetés, főként akkor, ha nehéz fokozatban játszunk. Gyorsan húzzuk fel a városközpontot, majd a katonákat küldjük el nyugatra, ahol egy kis tó található. Építsünk kikötőt, majd készítsünk három halászhajót, ezek itt a küldetés végéig zavartalanul termelik az élelmet. Állítsunk munkába öt törpét (ők bányásszák a leghatékonyabban az aranyat), valamint öt-öt parasztot (földművelés és fakitermelés).
Építsünk fel egy templomot, majd képezzünk ki öt hőst (a küldetésben többnyire mitológiai lények lesznek az ellenfeleink). A mitológiai lények közül a valkűröket és a fagyóriásokat használjuk. A valkűrök gyógyítanak, az óriások meg rövid időre lefagyasztják az ellenfelet (ez az idő pont elegendő ahhoz, hogy végezzünk velük). Fejlődjünk fel, és közben igyekezzünk minél kisebb veszteséget elszenvedni (először a hősökkel támadjunk, azok idővel regenerálódnak). A kikötőben építsünk hadihajókat, és hajózzunk fel a folyón a barlang belsejébe. Romboljuk le a part mellett lévő épületeket, de vigyázzunk a tengeri kígyókra (Chiron távolról lenyilazhatja őket). A keleti barlangbejáratnál három múmia őriz három ereklyét, egy hőssel szerezzük meg őket. A megidézett aranybányát érdemes a mitológiai korban elhasználni, ekkor 6000 arany lesz benne. Miután felfejlődtünk, nyomuljunk szép lassan előre a barlangba, és tisztítsuk meg a törp kovácsműhely környékét az óriásoktól. Vigyázzunk, mert a lávatóból tűzóriások törnek elő, és egyből nekilátnak lerombolni a műhelyeket (négy fagyóriás könnyedén megállíthatja őket). A sziklán nem tudunk épületeket felhúzni, de vannak olyan helyek a barlangban, ahová építhetünk erődöt. Itt képezzünk elit lovasságot, és azzal védjük meg a műhelyeket (ahol olyan fegyvereket készíthetünk, melyek extra sebzést biztosítanak az óriásokkal szemben).

###

24. Not around from here


Viszonylag egyszerű küldetés, nincsenek benne nagy trükkök. A lényeg az, hogy a térképen lévő templomok nagy részét semmisítsük meg, ugyanis innen jön az óriások utánpótlása. Amint ezzel végeztünk, építsük fel a városunkat, majd húzzunk fel egy erődöt. Itt fejlesszünk ki ostromgépeket, majd törjük át a blokádot. Mielőtt átjutnánk, hatalmas óriássereg nyomul előre. Vonuljunk északra, és ne felejtsük el, hogy Skult, a zászlóhordozó és Arkantos kell a győzelemhez. Az útban lévő óriásokat csapjuk le, majd az erődtűz után vonuljunk az északi zászlóhoz.  

25. Welcoming committee


Nagyon egyszerű küldetés, néhány perc alatt teljesíthető. Építsünk a tó közepén lévő szigeten öt tornyot, és telepítsük le a gyógyító forrást a dombra. Kezdjük a támadást a délkeleti táboron. A négy hőst vigyük kicsit feljebb, ők támadják hátba a lemaradó főnököt. A zászlóhordozóval csalogassuk ki az ellenfelet, majd koncentráljuk minden emberünket a rúnával megjelölt harcosokra. Elég őket legyőznünk, a többiek automatikusan átállnak a mi oldalunkra. Ezt még kétszer kell elismételnünk a győzelem érdekében. A zászlóhordozót mindig tegyük be valamelyik toronyba, ott kis ideig védve van a támadásoktól.

26. Union


Három viking törzset kell az oldalunkra állítani ebben a küldetésben. Az elsőnél a közeli barlangban lévő trollokat kell elintéznünk, illetve lerombolni a földalatti átjárójukat. Ezután szabadítsuk ki a fogoly törpéket, és állítsuk rá őket a barlangban található arany kitermelésére. Indítsuk be a gazdaságot, különös tekintettel az élelemtermelésre (ne feledjük a halászatot sem). Gyűjtsünk össze legalább ezer fát, majd vonuljunk a második faluba. Itt öt tornyot kell felépítenünk a zászlóval megjelölt helyre. A támadó óriásokat a hősökkel verjük le, majd gyűjtsünk össze akkora sereget, mellyel lerombolhatjuk a déli ellenséges templomot. A harmadik törzsfőnök lányát az óriások elrabolták, és egy toronyban tartják fogva. Ezt a tornyot kell lerombolnunk a végső győzelemhez. Az ellenség itt a legerősebb, tehát ajánlatos a kovácsműhelyben kifejleszteni minden páncélt és fegyvert. Támaszkodjunk a legendás jarl lovasságra, óriások ellen kiválók.

27. The well of Urd


A kezdőcsapatból válogassuk ki a lovasságot és a hősöket, és azonnal támadjuk meg a nyugatra lévő ellenséges bázist. Ennek a védelme még nagyon gyenge, ha ügyesen csináljuk, akkor veszteség nélkül megúszhatjuk a lerombolását. Vegyük fel a közelben található relikviát, majd helyezzük el a templomban. A másik kegytárgy keletre található, a folyón túl. Építsük ki a védelmet, majd kezdjük el a lovasság kiképzését. Szereljük őket fel alaposan, majd a hősök és néhány fagyóriás támogatása mellett vonuljunk északra a lerombolandó városba. Alaposan készüljünk fel, mert a kapuk mögött hatalmas sereg vár ránk. Katapultokkal szedjük le távolról az épületeket, majd támadjunk. A kutat elérve megjelenik négy tűzóriás, őket megsemmisítve ér véget a küldetés.

28. Beneath the Surface


Ismét egy küldetés, amelyet igen gyorsan le lehet nyomni. Kezdjük el a termelést, de ne lépjünk szintet. A fegyverzetet és a páncélzatot javítsuk fel egy szinttel, majd toborozzunk 10 hajító fejszést és két valkűrt. Támadjuk meg a kaput védő erőket a hőseinkkel, meg ezzel a kis csapattal. A felszínre ne is koncentráljunk, a lényeg az, hogy az ostromgépet védő tűzóriásokat leverjük. A valkűröket ne küldjük harcba, ők hátulról gyógyítsanak. Szép fokozatosan tisztítsuk meg a kapu környékét az ellenségtől, majd intézzük el az óriásokat is. Villámgyorsan meg lehet oldani a küldetést, de a fél szemünk mindig legyen a kapu állapotát jelző százalékon (ha ez eléri a 100-at, akkor vesztettünk).

29. Unlikely heroes


Nehéz küldetésnek tűnik elsőre, de ha okosan állunk hozzá, akkor nem lehet gond. A törpöket állítsuk rá a gyökérre, az arannyal ne foglalkozzunk egyelőre. A négy hőst azonnal vigyük északra, és tisztítsuk meg az utat a nyél előtt. Amint a kalapács fejét kísérő csapat megérkezik, keressük meg a nyugati folyosón raboskodó törpöket. Azonnal állítsuk rá őket a bányászatra, majd a törp hős vezetésével tisztítsuk meg a keleti folyosót is. Északon szabadítsuk ki a fogva tartott viking harcosokat, ők segíthetnek feltartóztatni az ellenfelet rövid időre. Hozzuk össze a kalapács fejét és a nyelet a küldetés megnyeréséhez.

30. All is not lost


Kezdéskor mindössze néhány percünk van, hogy összeszedjük magunkat, aztán jön a nagy támadás. 10-10 dolgozót állítsunk a nyersanyagokra, rengeteg erőforrásra lesz szükségünk, hogy kihúzzuk az erősítés megérkezéséig. Falakkal zárjuk el mindhárom bejáratot, és húzzunk fel tornyokat és erődöket a védelmükre. Mindig legyen néhány baltás a közelben, ők simán átdobnak a falon, ráadásul szükség esetén ki is javítják a fal sérüléseit. Az ellenség mindenképpen át fog törni, határozzuk meg mi, hogy hol ütközünk meg velük. A magaslatokra pakoljunk tornyokat és erődöket, ezek még az ostrom előtt megtizedelik az ellenfeleket. Nehéz szinten az ellenfél földalatti járatot ás, ezen keresztül dob át csapatokat a mi oldalunkra. A járat a délnyugati sarokban készül el, ide vezényeljünk erős egységeket. Idézzünk meg minél több jégóriást, a fagyasztásával nagy hasznunkra lehet. Intézzük úgy a dolgot, hogy a keleti átjárónál törjenek be, így a város előtt újabb védelmi vonalat tudunk felhúzni. Gyártsunk minél több jarl lovasságot, és tegyük ide a gyógyító kutat is. Húsz percig kell kihúznunk, ekkor érkezik meg Odüsszeusz az erősítéssel. A felmentő sereg befutása után nyomuljunk északra, majd semmisítsük meg a küklopsz testőrségét.  

###

31. Welcome back


A kis szigeten található relikviát vigyük magunkkal, majd közelítsük meg az atlantiszi partokat. A küklopsz meteorvihart varázsol, ezért annak időtartama alatt ne menjünk közel, a hajóink sebződhetnek. A katapultokkal szedjük le az erődöket, közben a parasztok építsenek házakat. Húzzunk fel egy kikötőt, majd építsük ki a halászflottánkat. Közben a hadihajók vonuljanak északra, és a part mentén szisztematikusan semmisítsék meg a katonai épületeket. Legyünk nagyon gyorsak, minél hamarabb intézzük el a kaszárnyákat, annál kisebb rohamot kell visszavernünk. A gazdaságban teljes gőzzel álljunk rá a termelésbe, a cél az, hogy minél előbb elérjük a mitológiai kort (vagyis a medúzákat). A keleti kapu környékét rakjuk tele tornyokkal és erődökkel. Innen fog érkezni a legtöbb támadás. Az első medúzák csatasorba állítása után megnyugodhatunk, már csak arra kell ügyelnünk, hogy megfelelő ütemben előrenyomulva szép sorban kiszabadítsuk a rabokat. A küldetés elején kapunk két valkűrt, ezekre nagyon vigyázzunk, mert a gyógyító képességük rendkívül hasznos. Bizonyos időközönként kapunk a nyakunkba egy kis földrengést, de ne foglalkozzunk vele. Inkább az északi részén lévő rabokat szabadítsuk ki. A déli templomnál hatalmas, szörnyekből álló csapat próbálja az utunkat állni. A 15 fogoly kiszabadítása után pakoljuk őket hajóba, majd irány a kis sziget.

32. A place in my dreams


Mint minden utolsó küldetés, ez is húzós, de megoldható. Azonnal állítsuk rá a három munkást a bogyók begyűjtésére, majd csak ezután kezdjük el a kecskéket levágni. A kezdősereggel gyülekezzünk a gyógyító forrás körül, itt várjuk be a rohamokat. A trükk az, hogy egy magányos hőssel csalogassuk el oda a támadókat. Ez azért jó, mert harc közben az egységeink folyamatosan gyógyulnak, így megnő az esélyük a győzelemre. Gyorsan idézzünk meg néhány hidrát, majd a közeli erőd mellől szép lassan csalogassuk el a katonákat. Ezeket a magányos ellenfeleket zabáltassuk fel a hidrákkal, így azok feje szép lassan gyarapodásnak indul. Ügyesen taktikázva a nagyobb csapatokat már négy kifejlett hidrával fogadhatjuk. A forrás mellé húzzunk fel két erődöt, ezek rendesen megtizedelik a támadókat.
A gazdaságban dolgozzon legalább 30 paraszt, később nagy szükségünk lesz rájuk. Lépjük meg a mitológiai kort, majd hozzunk létre néhány medúzát. A nagy támadások után a Son of Osiris hősünket állítsuk rá a templomra, így a kegy sokkal gyorsabban termelődik. Először az északi, majd a déli szövetségeseinket semmisítik meg, de ne törődjünk velük. Az a feladatunk, hogy létrehozzunk egy Zeus csodát. Amint a szükséges nyersanyag összegyűlik, az összes dolgozónkat állítsuk rá az építkezésre (30 munkás percek alatt felépíti a csodát, főként ha a fáraó hősünk meg is gyorsítja azt). A csoda felépítése után kapunk egy varázslatot, mellyel Arkantosból isteni erejű hőst kreálhatunk. Siessünk a templomhoz, majd ott küzdjünk meg az életre kelt Poszeidón szoborral.