PraetoriansPraetoriansPraetorians

Crossing the River Arar


Kezdéskor vigyünk mindenkit a jobb oldali kis erdőbe, majd állítsuk be úgy az íjászokat, hogy elérjék az úton lesben álló helvéteket (gyalogság és lovasság). Biztosítsuk őket a légiósokkal, így nem érheti őket meglepetés. Amint végeztünk, derítsük fel az északi kis magaslatot, de vigyázzunk, a barbárok lovasokkal és íjászokkal őrzik. A dombtetőről remekül elérjük nyilainkkal az utat, de ügyeljünk arra, hogy az erdőbe még ne menjünk be a légiósokkal. Küldjük be a farkast a dombtető alatti erdősávba, ahol két barbár gyalogos hadosztály rejtőzködik. Füstöljük ki őket, majd az erdőn keresztül vigyük a parancsnokot a szövetséges helvét lovassághoz. A csatlakozásuk után támadjuk meg a druidát üldöző erőket, ne hagyjunk túlélőket. Egyelőre hagyjuk a hidat, a túloldalt katapult vigyázza, agyaggalambként szedi le a hidat javító katonákat. Foglaljuk el inkább Dubist, a folyó innenső oldalán álló települést. Érdemes délről kerülni, a védelme innen gyengébb. A falu melletti erdőségek hemzsegnek az íjászoktól, őket leghatékonyabban a teknősbéka alakzatban támadó légiósokkal lephetjük meg. A gyalogság ellen a lovasság a legjobb, feltéve, ha tapasztalt centurio vezeti őket. Ne feledkezzünk meg a parancsnoki sugárban kapott bónuszokról, egy kisebb csapat könnyedén legyőzheti a túlerőben lévő ellenséget, amennyiben harcedzett vezető irányítja őket. A falu elfoglalása után nevezzünk ki parancsnokot (Promote) a légiósok közül, majd küldjük be a faluba toborozni (vigyázzunk, a főparancsnok néha automatikusan bemegy, ebben az esetben cseréljük le az újoncra). Nyomuljunk tovább északra a második hídig, itt gyülekezzünk a végső ostromra. Javítsuk meg ezt a hidat, majd keljünk át a folyón. Keressük meg az átjáró melletti emelkedőn a katapultot, majd foglaljuk el az egész magaslatot. Építsünk fel legalább négy őrtornyot, majd vezényeljük ide az összes egységünket. A faluban toborozzunk két lovas íjászt, két lándzsás hadosztályt, a többiek lehetnek íjászok. Pakoljuk tele a tornyokat íjászokkal, majd csaljuk lőtávolba az ellenséget. A lándzsásokat állítsuk az emelkedő aljára védekező formációba, ezen ellenség nem törhet át. A gyógyítókat és a parancsnokot pozícionáljuk úgy, hogy támogathassák a védőket. A fősereg megsemmisítése után már csak le kell rombolnunk a pons-i helyőrséget, és a helyére felépíteni a sajátunkat.

Escort to Bibracte


Meglehetősen nehéz küldetés, főként az első része, mivel nem tudunk toborozni. Még szerencse, hogy a kezdő csapatok elfoglalták a könnyen védhető magaslatokat, így az első hullámok visszaverése nem lesz gond. Vigyük előre a másik íjász osztagot a magaslatra, majd állítsuk mellé az egyik hadvezért. A lándzsásokat állítsuk védekező állásba az erdőszélre (innen is várható támadás), a gyógyítót, egy osztag légióst és a másik parancsnokot is vezényeljük ide. A barbárok nagy erőkkel támadnak, de az íjászok már messziről megtizedelik az ellenfelet, a legyengült túlélőket meg a friss lovassággal intézzük el. Két roham közötti szünetben a gyógyító tegye a dolgát, így az első néhány perc nem lesz nehéz. Hozzávetőlegesen 300 halott barbár után ideje előre mozdulni. Foglaljuk el az íjászok alatti kis erdőt, majd húzzunk fel ide két tornyot. Pakoljuk bele az íjászokat, majd csalogassuk le amazokat a bal oldali emelkedőről. Itt nagyobb csata lesz, mivel a másik törzs is bekapcsolódik a harcba. Az ellenfél semlegesítése után vezényeljük a légiósokat és a lovasságot a nyugati faluhoz. Foglaljuk el, majd gyorsan kezdjünk toborzásba. Erősítsük meg a védelmét tornyokkal, majd várjuk meg itt a következő rohamot. Egyedül a magaslatokat elfoglaló íjászok jelenthetnek veszedelmet, őket tiporjuk le a lovassággal. Nyomuljunk tovább a másik falu irányába. A térkép közepén lévő magaslat elfoglalása rendkívül fontos, az itt elhelyezett íjászok gyorsan elintézik a rohamozó barbárokat. A biztonság kedvéért legyen a közelben legalább két légió arra az esetre, ha valakinek sikerülne áttörni. A fősereg eliminálása után rohamozzuk meg a falut, majd öljük le a védőit. Foglaljuk el, majd készüljünk fel a végső támadásra. A szövetséges városba vezető utat komoly erők védik, ezért meg kell őket kerülnünk. Kerüljük meg az utat nyugatra, majd keressük meg azt a kis emelkedőt, melynek a tetején ellenséges ballista figyel. A környező erdőket telepítsük tele íjászokkal, ezután megindulhat a végső roham. Hat-hét íjászegység elégséges, hiszen a barbár sereg gerincét képző lándzsások be sem léphetnek az erdőbe. Ezután már csak a tisztogatás maradt hátra, figyeljünk az erdőben rejtőzködő íjászokra, hiszen akár az utolsó pillanatban is veszíthetünk, ha megölik valamelyik parancsnokot. Amint a két parancsnok megérkezik a szövetséges városba, sikeresen teljesítettük a két küldetést.

Of all the Gallic Tribes


Az első küldetésünk, melyben egy erődöt kell megvédelmeznünk. A felmentő sereg húsz perc múlva érkezik, addig ki kell húznunk. Induláskor azonnal toborozzunk két gyógyítót, majd a parancsnokokkal együtt helyezzük el őket a kapu két oldalán. A lovasságot hozzuk vissza az erődbe, a kaszárnyában képezzünk ki íjászokat. Figyeljünk arra, hogy mind a négy toronyban legyenek íjászok, és az oldalsó falakon őrködő csapatokat is vigyük előre. Gyártsunk le négy katapultot, ezeket rakjuk szintén a kapu közelébe, és ne felejtsük el agresszívre állítani a támadását. Folyamatosan gyártsunk íjászokat, a lovassággal meg csak akkor csapjunk ki az ostromgépekre, ha a gyalogsági fedezetet már elintéztük a falakról. A parancsnokok villámgyorsan elérik a negyedik szintet, a parancsnokságuk alatt harcoló egységeket nagyon nehéz lesz leszedni a falakról. Folyamatosan figyeljük a kapu állapotát, a harc szüneteiben mindig javítsuk ki a sérüléseket. A faltörő kosok mellett az egyszerű létrások okozzák a legnagyobb veszélyt, ezeket minél hamarabb iktassuk ki. A falhoz támasztott létrát legkönnyebben a lándzsások tudják megsemmisíteni. A húsz perc letelte után a felmentő sereg megérkezik. Egyedül nem boldogulnak a két faluval, nekünk is ki kell bújnunk a védelmet jelentő falak mögül. A két helyőrség lerombolásával a küldetés ér véget.

PraetoriansPraetoriansPraetorians

Divide and Conquer


A küldetés célja a négy barbár falu lerombolása, vagy elfoglalása. Először kezdjük a bal alsóval, ezt lesz a legkönnyebb elfoglalni. A lovassággal szálljuk meg a legközelebbi magaslatot, majd innen támadjuk meg a lovas íjászokkal a barbárok gyalogságát. A barbárok hamar feladják, inkább visszavonják erőiket. Foglaljuk el a várost, majd az északi és a keleti oldalt erősítsük meg tornyokkal és íjászokkal. Amint ezzel végeztünk, irányítsuk a figyelmünket az északi seregre. Itt nincs gyógyító, tehát alaposan meg kell gondolnunk, hogy miként támadunk. Nem igazán javasolt északra menni, a légiósok nem szeretik a vizenyős területeket, ráadásul elveszítenénk a magasságból származó előnyünket is. Húzódjunk inkább nyugatra, de kerüljük az utat, hemzseg az ellenségtől. Maradjunk mindig az erdőben, onnan szedjük le a barbárokat. A magaslatról könnyedén lerombolhatjuk a helyőrséget, innentől kezdve már csak a túlélőket kell hidegre tennünk. Ezt a magaslatot mindenképpen tartsuk meg, húzzunk fel legalább öt tornyot, amelyeket pakoljunk tele íjásszal. Közben foglaljuk el a második falut is. A kémek ekkor azt a hírt hozzák, hogy a nyugatra lévő városban a harci morál a mélypontra került. A teendőnk a következő: össze kell gyűjtenünk egy megfelelő nagyságú sereget (két-három légiós és íjászhadosztály, valamint a kezdő lovasság elegendő is lesz), majd megközelíteni a falut. A germánok ekkora sereg láttán gyorsan átállnak a mi oldalunkra, és innentől kezdve korábbi szövetségeseik ellen harcolnak. Most már csak az utolsó falu van hátra, ezt hat-hét íjászcsapattal pillanatok alatt porig égethetjük. Küldetés teljesítve.

Everlasting Frontier


Ez lesz az egyik legkeményebb küldetésünk, készüljünk fel jó alaposan. A germánok hamarosan nagy erőkkel támadni fognak, ezt kell visszavernünk. A folyón négy híd található, azokból hármat sikerült lerombolni. Vigyük a kezdő csapatokat a kőhíd melletti erdőbe, majd kezdjünk íjászokat toborozni. Vigyük ide a parancsnokot és egy gyógyítót, majd a kőhíd alatti átjáró védelmére húzzunk fel egy tornyot. Figyeljünk oda, milyen messzire építjük, az ideális az, ha mi még elérjük a híd javításán dolgozó katonákat, de a túloldalról nem tudnak visszatámadni. A torony után készítsünk egy katapultot, ennek segítségével pillanatok alatt le tudjuk rombolni a már elkészült hidat is. Az alsó híd védelmére elegendő a baleári parittyás osztag, csak rejtsük el őket az erdőben, onnan vígan leszedik a dolgozókat. Az íjászok mellett legyenek légiósok, ők biztosítják a védelmüket. A barbár lovasokra ne nagyon számítsunk, abban az esetben, ha túl sok ellenség kel át a hídon, egyszerűen megfutamodnak. Addig persze bevethetők, főként az északi hídon (ezzel ne foglalkozzunk) átkelt egységek ellen lesznek majd hatékonyak. Hozzávetőlegesen 600 barbárt kell megsemmisítenünk, mielőtt a támadás lendülete megtörik. Ezután már csak a városukat kell elfoglalnunk, ami a maximumra felduzzasztott sereggel nem lehet gond. A város közelében találunk egy remek helyet, sűrű erdő kiválóan védhető magaslaton. Vigyük ide az íjászokat, majd a lovassággal csaljuk a csapdába a barbárokat. A főerő után jöhet a város, a parittyások különösen jók a helyőrség gyors lebontásában. Vigyázzunk az erdőkben rejtőzködő vadászokkal (Hunters), meglepetésszerű támadásuk bármelyik egységünket ledarálja.

A Land Lost in the Mists


Commiust, a rómaiak követét a barbár britek fogságba ejtették, az ő kiszabadítása lesz a cél. Kezdetben nincs falunk, csak annyi katonával rendelkezünk, amennyit kezdéskor kaptunk, tehát vigyázzunk rájuk. Csaljuk tőrbe a fogadásunkra kirendelt barbárokat, majd a lovassággal semmisítsük meg a két katapultot a bal oldali szigeten. Tisztítsuk meg a magaslatokat az íjászoktól, majd nyomuljunk előre a szövetséges falu irányában (a nyugati falu az, a másikat egyelőre hagyjuk, a védelme túl erős). Vigyázzunk az erdőben bujkáló íjászokra, küldjünk rájuk légiósokat teknősbéka alakzatban. Vonuljunk végig a falu alatti magaslaton, majd semlegesítsük a támadókat. Az ellenség valószínűleg már elfoglalta a falut, szerezzük vissza. Erősítsük meg a védelmét tornyokkal, majd kezdjünk parittyásokat toborozni, legalább hat szakaszt. Képezzünk ki még legalább két légiós osztagot, majd vezényeljük a sereget a másik falu alá. Itt is találunk kis erdősávot egy magaslaton, ahonnan remekül el lehet érni a védőket. Pakoljuk tele a területet parittyásokkal, védjük őket légiósokkal, majd mehet a műsor. Ügyeljünk arra, hogy a légiósok ne rohanjanak vakon az ellenfél közé, a hold position parancs erre való. A feladatuk az, hogy feltartóztassák az ellenfelet addig, míg a parittyások elvégzik a piszkos munkát távolról. Ezután könnyűszerrel elfoglalhatjuk a második falut is, nem lesz nagy ellenállás. A terepen nagyon óvatosan mozogjunk, rendkívül sok ellenséges barbár várja érkezésünket. Az erődöt szemtől-szembe megostromolni őrültség, célszerűbb, ha hátulról próbálkozunk. Itt várakozik a szövetséges barbár hadsereg is, amint elérjük őket, csatlakoznak az ostromhoz. A várfal nyüzsög az íjászoktól, ellenük a katapultok a leghatékonyabbak (a nagy kőtömb helyett használjunk kartácsot). Három-négy katapult percek alatt megtisztítja a falakat, de számítsunk rá, hogy az első támadásnál az erődben lévő lovasság kitör. A falak megtisztítása után vigyük a belső udvarra a légiókat és a lándzsásokat a parittyások fedezete alatt. Az utolsó ellenség megsemmisítése után a követ szabad lesz, már csak vissza kell kísérni a kiinduló pontra, a tengerpartra.

Greed


Crassus hadvezér a pártus hadjárathoz szükséges fedezetet Kis-Ázsia végigrablásával kívánja előteremteni. Első célpontunk legyen Tyre, a föníciai kereskedők által alapított kereskedőváros. Itt esélyünk sincs a diplomáciai megoldásra, harcolnunk kell. A magaslatokon bujkáló ellenséget söpörjük el a légiósokkal, majd rejtőzzünk el az íjászokkal a város feletti erdőségekben. Csaljuk ki a védőket, majd foglaljuk el a várost. Gyorsan húzzunk fel két tornyot a város északi és keleti oldalára, majd vigyük ide az íjászokat. Bizonyos időközönként az arabok támadásba lendülnek, ezeket a kísérleteket még csírájában el kell fojtanunk. Ezután választanunk kell, kinek az oldalán akarunk tovább harcolni, a júdeai királyság vagy a szamaritániai falvakén. Maradjunk a szamaritánusok mellett, a júdeaiakat sokkal könnyebb legyőzni. Építsünk két tornyot a városukban, de egyelőre még ne támadjunk. Toborozzunk két parittyás egységet, majd vigyük a lovasságot arra az emelkedőre, ahol a júdeai ostromgépek állomásoznak. Vigyünk oda még két légiót, majd indulhat a támadás. A harc elindításához támadjuk meg a júdeai helyőrséget. A tornyokban lévő parittyások gyorsan lerendezik a védőket, az emelkedőn lévő katapultokat és íjászokat meg a lovasság aprítja fel. Vigyázzunk a fűben hasaló júdeai íjászokra, két légiós osztag kösse le az ő figyelmüket is. Júdea megtámadásakor a szamaritánusok a mi oldalunkra álltak, ezután közösen harcolunk a betolakodók ellen. Foglaljuk el Jeruzsálemet, majd nyomuljunk délre, Petra városába. A világ nyolcadik csodájaként emlegetett várost főként tevések alkotta, komoly erők védik. A város bevétele után vége a küldetésnek.

PraetoriansPraetoriansPraetorians
###

PraetoriansPraetoriansPraetorians

Fear the Eagles


Kezdéskor azonnal vigyük a lovasságot a legközelebbi oltárhoz, és romboljuk le, így négy helyett csak három törzzsel kell csatáznunk. A többieket vigyük valamelyik emelkedőre, és ott ássuk be magunkat (íjászok hátul, elöl a légiósok és a lándzsások). Hamarosan megérkezik az első hullám, a beásott rómaiakkal szemben nincs esélyük. Amint a lovasság sikeresen lerombolta az oltárt, kapják hátba a barbár íjászokat. Az első hullám után építsünk védőtornyokat a falutól nyugatra lévő magaslatra. Négy torony elegendő is lesz, pakoljuk tele őket íjászokkal és parittyásokkal. Az erdőből hamarosan megérkezik a germán lovasság vezetésével az eddigi legkomolyabb támadás, de a jól felszerelt védőkkel ők sem bírnak el. Ezután képezzünk ki négy parittyás egységet, majd csapjuk hozzá a négy légióst, egy gyógyítót, egy druidát (ezt csak úgy képezhetünk ki, ha Commiust, a barbár parancsnokot visszük be a városba toborozni), valamint a két parancsnokot. Ezzel a hadsereggel megállíthatatlanok leszünk, de kerüljük a felesleges vérontást, a cél az oltárok lerombolása. A parittyások különösen alkalmasak ezeknek a kőtömböknek az elpusztítására. Ezután már csak az északi sereg vezetőjét, Cassivellaunust kell elintéznünk, és teljesítettük is Caesar parancsát.

Cold Treason


Nagyon nehéz küldetés, talán az eddigi legnehezebb. Induláskor nincs vesztegetni való időnk, azonnal osszuk két csoportra a lovasságot. A germánokat, a parancsnokot és a gyógyítót rakjuk egybe, majd küldjük őket előre megtisztítani az erődhöz vezető utat. Kerüljük el jó messzire az ellenséges falut, később fogunk visszatérni. Szorosan menjen a nyomukba a maradék lovasság. Ne álljunk le harcolni nagyobb sereggel, keressük meg azt az utat, ahol néhány gyalogost kell csak elintéznünk. Az első ostromot az erőd még önerőből is képes visszaverni, a második során azonban be kell segítenünk. Figyeljünk a hátsó kapura, a faltörő kos azt próbálja beszakítani. A parancsnokság átvétele után gyártsunk parittyásokat, majd építsünk katapultokat a kapuk mellé (állítsuk agresszívra, és rakjunk bele kartácsot). A falakat pakoljuk tele íjászokkal és parittyásokkal, a falak tövében legyenek parancsnokok és gyógyítók. A germán lovassággal időnkét törjünk ki, remekül lehet velük zaklatni az íjászokat. Folyamatosan javítsuk a kapuk sérüléseit, mert amennyiben az ellenségnek sikerül beszakítania, képtelenek leszünk megállítani az előrenyomulását. Vigyázzunk az ostromlétrákra és a katapultokra, elég egyet elnéznünk, és máris kész a baj. Az első két roham után fellélegezhetünk, sőt, akár ki is támadhatunk. A térképen lévő zöld egységeket a saját oldalunkra állíthatjuk, de ezt csak akkor érdemes megcsinálni, ha maximáltuk a létszámot. A végső győzelemhez két várost kell elfoglalnunk vagy lerombolnunk.

When All Hell Breaks Loose


Crassus pártus hadjárata katasztrofális eredménnyel zárult. Lovas íjászaik felmorzsolták a büszke légiókat, a rómaiaknak menekülniük kell. Gyorsan vigyük az íjászokat a toronyba, majd a légióval vonuljunk észak felé. Ezt a várost képtelenek leszünk megtartani, a cél az, hogy létrehozzunk két gyógyítót, két osztag parittyást, majd a vezérrel együtt elmeneküljünk az északi erdőségeken át. Ne próbáljunk meg szembeszállni az ellenséggel, túl sokan vannak. Kis csapatunkkal rejtőzzünk el az erdőben, ide szerencsére a lovasok nem tudnak utánunk jönni. Az üzenet után próbáljunk meg eljutni a másik római táborig, itt újabb erők csatlakoznak hozzánk. A harmadik várost kerülő úton érhetjük el, ehhez azonban le kell rombolnunk a keleti pártus várost. A parittyások szépen elérik a helyőrséget az erdőből, azt a néhány íjászt meg a légiósok tehetik ártalmatlanná. A délkeleti városban végre megvethetjük a lábunkat. Képezzünk ki további parittyás egységeket, majd vonuljunk át a kikötőbe. Sajnos a folyó másik oldalát katapultok vigyázzák, addig nem futhat ki a hajó, míg azokat nem semlegesítjük. Az utolsó ostromgép lerombolása után Crassust megölik, ez ellen nem tehetünk semmit.

He who dares…


Vercingetorix, a gall vezér komoly fejtörést okoz Caesarnak, ezért a római hadvezér támadásba lendül annak szülőföldjén. Szerencsére a gallok között akad szövetséges is, Gobannitio törzsfőnök hajlandó segítséget nyújtani az embereivel együtt. Kezdéskor pakoljuk egy csoportba a lovasságot, a gyógyítót és a parancsnokot. Kezdjük el megtisztítani a környéket, válasszuk a magányos barbár osztagokat. Az emelkedőket egyelőre kerüljük el, az íjászok könnyedén megtizedelhetik a lovasságot. Támogassuk a lovasságot az íjászokkal, de nagyon vigyázzunk arra, hogy ne legyenek veszteségeink, szükségünk lesz minden fegyverforgatóra. Nyomuljunk északra, és keressük meg a törzsfőnököt. Vigyázzunk az erdőben ólálkodó íjászokra, őket a szokott módon, a teknősbéka alakzatba rendeződött légiósokkal támadjuk meg. Gobannitio beszervezése után gyűjtsük össze a seregét, majd villámgyorsan égessük porig a legközelebbi falut (a lerombolt falut az ellenfél nem tudja újraépíteni, így egységeket sem képezhet ki ott). Ne nagyon álljunk le harcolni, a délkeleti sarokban állomásozó felmentő sereget hamarosan nagy erejű támadás éri. Mielőtt ez bekövetkezne, vágtassunk oda, és vágjunk rendet az ostromlók között (az ottani parancsnok halálával is elbukjuk a küldetést). A csata után folytassuk a terep megtisztítását, majd nyomuljunk északra, Gobannitio falujába. Az emberei azonnal átállnak a mi oldalunkra, így könnyedén legyőzhetjük a barbárokat. Ezután már csak a keleti falu maradt hátra, égessük ezt is porig a küldetés teljesítéséhez.

PraetoriansPraetoriansPraetorians

Homecoming


Crassus balsikerű hadjárata után a maroknyi túlélő elérte a fővárost. A szíriai erők segítségével kiűzhetik a provinciából a betolakodókat, de ehhez először el kell juttatnunk a parancsnokot a város alatt állomásozó erőkhöz. Kezdés után azonnal vigyük az összes katonánkat a híd túloldalára, majd keressük meg az erdősávot, mely mögött a szíriai szövetségeseink harcolnak. Minél előbb érünk oda, annál több katonát mentünk meg a hadjárat végére. A legfontosabb az egyiptomi gyógyító, őt mindenféleképpen életben kell tartanunk. Szegény az erdőben keres menedéket, de ott arab íjászok rejtőzködnek. Küldjünk a segítségére gyalogságot vagy légiósokat. Csata után a légiókat vezényeljük fel a dombra, állítsuk be mögéjük a parancsnokot, az íjászokat és a tevéseket. A kiserdőn keresztül hamarosan rengeteg ellenfél érkezik, a domb tetejére azonban nem látnak fel, így az íjászokkal alaposan megritkíthatjuk őket még a kézitusa előtt. Nagyon figyeljünk a núbiai íjászokra, ők a legveszedelmesebbek, mérgezett nyilaikkal pillanatok alatt káoszt okozhatnak. A harmadik hullám után építsünk egy tornyot a lerombolt híd mellé, majd küldjük be oda az íjászokat. Lőjük le a túlparton állomásozó íjászokat és tevéseket, majd építsük fel a hidat. Vigyünk át minden erőt a túlpartra (égessük fel magunk után a hidat), majd foglaljuk el a várost. Toborozzunk két praetorians egységet, valamint három parittyás osztagot. Csapjuk hozzájuk a parancsnokot, két gyógyítót, és mehetünk is tarolni. Az egyiptomi pap egyik kedvenc trükkje a délibáb létrehozása. E révén bármelyik egységünkről készíthetünk élethű másolatot, amelyet előre küldhetünk csaléteknek. Míg az íjászok célba veszik azt, mi szépen hátulról elintézhetjük az ellenséget. Vigyük a parancsnokot a fővároshoz, ahol újabb sereg csatlakozik hozzánk. Vonuljunk a másik falu ellen, majd a közelben lévő magaslatról romboljuk le a helyőrségét. Ezután az összes ellenség nekünk ugrik, de a jól védhető dombtetőt még csak meg sem tudják közelíteni. Az utolsó ellenséges alakulat megsemmisülésével a küldetés véget ér.

War of Attrition


A római helyőrségek éheznek a megszállt barbár területeken, a mi feladatunk lesz, hogy biztosítsuk a megsegítésükre küldött gabonaszállítmányt. A germán lovasság ismét kulcsszerepet játszik a küldetésben, bánjunk velük nagyon óvatosan. Parancsnok mindig legyen velük, az első szállítmány célba juttatása után kapott gyógyítót is vezényeljük melléjük. Kezdéskor derítsük fel a keleti erdőt, intézzük el az ott rejtőzködő barbár harcosokat. Vonuljunk ezután északra, és az íjászok fedezete alatt kapjuk el az ottani barbárokat. Kerüljük az erdő közepét, vadászok leselkednek az óvatlan rómaiakra. Ezek a láthatatlan harcosok a semmiből bukkannak elő, és iszonyú pusztításra képesek. Ellenük csak úgy védekezhetünk, ha farkasokkal felderítjük az erdő minden pontját. Ezután nyugodtan támadhatunk, felderítve nem olyan veszedelmesek. Tisztítsuk meg az erdőt a barbároktól az út mindkét oldalán, egyetlen szekér elvesztése is kudarcot jelent. Az északi erőd után vezessük a következő szekeret délre (mindig menjen elöl egy lassú egység, ezt fogják követni), ott újabb csapatok kerülnek a parancsnokságunk alá. Az utolsó erődöt jelentős sereg ostromolja, ezt is fel kell morzsolnunk. A legegyszerűbb az lesz, ha elrejtjük az erdőbe az íjászokat, a védelmükre rendeljük a barbár berserkereket és a légiósokat, majd a lovassággal odacsalogatjuk az ellenfelet. A harmadik szekér célba érésével ér véget a küldetés.

PraetoriansPraetoriansPraetorians

###

PraetoriansPraetoriansPraetorians

Alea iacta est


Az itáliai polgárháború megkezdődött, Caesarnak most Pompeius légiói ellen kell bizonyítania hadvezéri képességeit. Kezdés után azonnal építsünk fel három tornyot (az egyik lándzsás hadosztályt képezzük át építőkké), majd vezényeljük oda a parittyásokat és az építőket. A légiósok rendeződjenek teknősbéka alakzatba, a gyógyító és a parancsnok maradjon hátul. Az ellenség hamarosan megérkezik, a védőtornyokban elhelyezett parittyások azonban eldöntik a csata sorsát. Igyekezzünk minél kisebb veszteségekkel megúszni a csatát, még sokáig nem fogunk tudni új egységeket toborozni. Pakoljuk a parittyásokat és a légiósokat egy csapatba a parancsnokkal és a gyógyítóval, majd szép lassan morzsoljuk fel az ellenséget a folyónak ezen oldalán. Igazán nagy ellenállásba csak nyugati hídnál ütközünk, itt az erdőben gladiátorok és légiósok várnak minket. Az emelkedőről szépen megtisztíthatjuk a túlpartot, a parittyások nélkül lehetetlen lenne áttörni ennyi ellenfélen. Építsük fel a hidat, majd a megmaradt csapatokkal gyorsan fussunk be a falu melletti kis erdőbe. Jövetelünkre a faluhoz tartozó milícia fellázad, és átáll a mi oldalunkra. Segítsünk nekik legyőzni Pompeius légióit, a hálájuk nem marad el. A falu melletti kis erdőben ellenséges germán lovasság rejtőzködik, legyen rájuk gondunk. Toborozzunk praetorians osztagokat, majd látogassuk meg a semleges aconai milíciát (a déli lovasság). Először nekünk támadnak, de a parittyások rohama észre téríti őket, inkább átállnak. Sikereinket látva a másik falu is átáll, a gond csak az, hogy a közeli emelkedőt kisebb hadsereg tartja megszállva. Őket könnyű lesz elintézni, egyszerűen pakoljunk parittyásokat a magaslat melletti erdőbe, majd a solymár madarát küldjük felderítésre. Az emelkedőn lévő ellenség nem lát az erdőbe, már csak idő kérdése, mikor unja meg, és lendül ellentámadásba. Itt jönnek a képbe a testőrök, ők könnyedén elintézik a kitörő ellenfeleket. Javítsuk meg valamelyik hidat, majd felduzzadt hadseregünkkel szabadítsuk fel az utolsó várost is. A küldetés akkor ér véget, ha Pompeius seregének utolsó katonáját is legyőztük.

A War in the Mountains


Pompeiust legyőzték, Görögországban szervezi újjá a légióit. Hispániában eközben a vezér nélkül maradt hadosztályok megpróbálják a lehetetlent: áttörni a Pireneusokon, melynek átjáróit a Caesarhoz hű erők tartják ellenőrzésük alatt. A két szövetséges falu közül csak az egyiket irányítjuk mi, de a küldetés teljesítéséhez mindkettőt meg kell védelmeznünk. Először is keresnünk kell egy jól védhető magaslatot. Ez a pont a falutól délkeletre található, közvetlenül a vizes rész felett. Az erdőben rejtsük el a légiókat, a testőröket és az íjászokat (legyen mellettük két gyógyító és egy parancsnok). Az emelkedő végén találunk egy sík területet, pont elég ahhoz, hogy felépítsük ott a katapultunkat (állítsuk agresszívra és kartácsra). Képezzünk ki parittyásokat és még egy osztag testőrt, majd vigyük őket a többiekhez. Hamarosan megindul a nagy ostrom, minden erőnkre szükségünk lesz a győzelemhez. A lovasságot és a lándzsásokat vonjuk vissza a szövetséges faluhoz, az ottani védőknek szükségük lesz a segítségünkre. A falu védelmére építsünk tornyokat, ezek rövid időre feltartóztatják az ellenfelet, időt adva a felmentő seregnek. A vezető nélkül maradt hadosztályok közül kettő hamarosan átáll Caesar oldalára, a vezetőiket meg kell védelmeznünk. Igazából csak az első parancsnok megvédése okoz gondot, a második átállása után a küldetés véget ér.

Let the Hunt Begin


Az inváziós hadsereg fele már megérkezett Macedóniába, a másik fele bármelyik pillanatban behajózhat. Az erőd ugyan jól védhető, de a segítségünk nélkül az utánpótlás a parton ragad. Képezzünk ki gyorsan íjászokat, de csak addig, míg elegendő becsületpont összejön a parittyásokhoz. Még a roham előtt küldjük el a szekér aranyat a zsoldosoknak egy légiós és két lándzsás osztag felügyelete mellett. A pénz leszállítása után a barbárok csatlakoznak hozzánk, a bevetésükkel azonban várjunk addig, míg az inváziós hadsereg mozgásba lendül. Az első támadást a nyugati kapunál kell feltartóztatnunk, itt az ostromgépek jelentik a legnagyobb veszedelmet (ellenük a parittyások a leghatékonyabbak). A lovassággal időnként törjünk ki, és intézzük el a fedezet nélkül maradt íjászokat (parancsnok és gyógyító mindig legyen ott a rajtaütéskor). A második roham a délkeleti sarokból jön, csoportosítsuk át az erőket a nyugati oldalról. A támadás alatt képezzünk ki két praetorians osztagot, majd a parittyásokkal együtt támadjuk meg a legközelebbi falut (Nymphaeum). A falu melletti emelkedőn íjászok rejtőzködnek, a lovassággal intézzük el őket. Támadjunk a testőrökkel, őket a parittyások hátulról támogassák, és ne feledjük az erődben a két gyógyítót, valamint a parancsnokot sem. Romboljuk le a helyőrséget, majd amint az utánpótlásunk megindult az erőd felé, rohamozzuk meg az ellenség állásait. A harapófogóba fogott ellenfél hamar elvérzik, most már csak vissza kell kísérni a szövetségeseinket az erődbe. Útközben Pompeius erői még megpróbálnak megállítani, de az egyesült sereggel szemben semmi esélyük.

The End of the Republic


Caesar fényes győzelmet aratott Pompeius seregein, a túlélők egy erődben sáncolták el magukat. A környező városokban ellenséges zsoldosok leselkednek ránk, meg kell találnunk a módját, hogy a magunk oldalára állítsuk őket. Induljunk el keletre, szép lassan tisztítsuk meg az utat az egyiptomiak táborához. Rejtőzködjünk el az erdőben, majd a testőrökkel csaljuk a felállított csapda közelébe az egyiptomi katonákat. Koncentráljunk a vezérre és a gyógyítóra, nélkülük a zsoldosok átállnak a mi oldalunkra. Ezután képezzünk ki núbiai íjászokat a városban, mérgezett nyilaikkal könnyedén végeznek az erőd védőivel. Vigyük őket a várfal melletti erdőbe, majd a solymár segítségével derítsük fel a terepet. Ezzel a módszerrel szép lassan leszedhetjük a védőket, ezután már csak be kell törnünk a kaput, és lerombolnunk a kaszárnyát.

PraetoriansPraetoriansPraetorians

The Battle for Alexandria


Az egyiptomi lázadók orgyilkosa végez Pompeiussal, ráadásul az őt üldöző római sereget is csapdába ejtették a Nílus deltájánál. Kezdéskor vigyünk gladiátorokat és légiósokat a várfal alatti erdőkbe, különben az ott rejtőzködő íjászok vígan leszedik a tornyokba küldött parittyásokat. Figyeljünk a kapuk állapotára, bár ha idejében észrevesszük a faltörő kosokat, akkor nem lehet gond. A betört kapu itt nem jelent olyan nagy veszedelmet, elegendő sereggel rendelkezünk, hogy megvédjük a bejáratokat. A védelem megszervezése mellett gondolnunk kell az ellentámadásra is, készítsünk elő egy ütőképes kis sereget (négy praetorians, négy parittyás, két gyógyító és egy parancsnok megteszi). Induljunk el velük nyugatra, majd végezzünk az ott lévő lázadókkal. Kis idő múlva a lázadók stratégiát váltanak, a hajók elfoglalásával akarják térdre kényszeríteni a rómaiakat. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk, el kell süllyesztenünk a szállítóhajókat. A lázadók azonban nagy erőkkel védik a kikötőt, ezért érdemes a végső támadás előtt összegyűjteni a zöld színnel jelölt szövetségeseket. Az utolsó hajó elsüllyesztése után a küldetés véget ér.

Friends and Allies


A júdeai és a szír szövetségesekkel karöltve megkezdődik a végső ütközet. A feladatunk két részből áll: megvédeni a szövetségesek falvait, valamint elfoglalni vagy megsemmisíteni az ellenség településeit. Első lépésben koncentráljunk a védelemre, erre főként a júdeai barátainknak lesz szükségük. Vezényeljünk oda néhány íjász és testőr osztagot, nagyon sokat segíthetnek a védőknek. A terület tömve van őrtornyokkal, innen núbiai íjászok támadnak mérgezett nyilaikkal. Legyőzésükhöz használjunk parittyásokat, természetesen gyógyító fedezete mellett. Az első néhány roham után a támadások lendülete megtörik, ráadásul a szövetségeseink is egyre jobban erőre kapnak. Innentől kezdve miénk a győzelem, már csak a falvakat kell lerombolnunk.

Just one… more… fight


Caesar a dicsőséges egyiptomi hadjárat után sem térhet vissza Rómába. Pompeius fiai Hispániában szervezkednek, az egész tartományt fellázították. Maroknyi seregünknek jutott a feladat, hogy végezzen az áruló Titus Labienusszal. A küldetés első részében sereget kell gyűjtenünk az ostromhoz. A térségben lévő zsoldosok csak akkor állnak át a mi oldalunkra, ha a leromboljuk a táboruk közepén lévő sátrat. Először támadjuk meg a barbár tábort, amelyet a nyugatra lévő emelkedőről az íjászok gond nélkül elérnek (az emelkedőt védő núbiai íjászokat sajnos meg kell ölnünk, kár értük). Erdőkbe egyelőre ne menjünk be, rengeteg vadász rejtőzködik a sűrűben, viszont a barbár törzsfőnök átállása után ezek szövetségesek lesznek. A második célpontunk legyen az egyiptomiak tábora. Kerüljük el az emelkedőt, támadjunk arról az oldalról, ahol a vadász osztag rejtőzködik. Óvatosan vonuljunk át a mezőn anélkül, hogy Labienus gladiátorai és testőrei támadásba lendülnének. Az egyiptomi sátrat az erdőből kell lerombolni, így a római zsoldosok nem támadnak meg. Ők lesznek egyébként a harmadik célpontunk, persze az ő táborukat is védi egy gladiátor és egy testőr osztag. A gladiátorok hálója ellen a teknősbéka alakzattal védekezhetünk legjobban. A rómaiak átállása után már csak Labienus magánhadseregével kell megbirkóznunk. A római tábor alatt lévő emelkedőről remekül kilőhetjük a katapultokat, a három praetorians gárdát pedig a núbiai íjászok intézhetik el mérgezett nyilaikkal. A délnyugati sarokban is ellenséges csapatok lapulnak, három ballista és három gladiátor egység. Ezeket sajnos nem tudjuk az emelkedőről megsemmisíteni, ezért érdemes kicsalogatni őket a nyílt terepre. A ballistákkal legyünk nagyon óvatosak, komoly veszteségeket okozhatnak (az erdőkben rejtőzködő parittyások viszont pillanatok alatt elintézhetik). Szedjük össze a szövetségeseinket, majd keljünk át a folyón. Itt építsünk fel annyi tornyot, ahány távolsági fegyverrel ellátott egységünk van (parittyások, núbiai, barbár, egyiptomi vagy római íjászok, vadászok), majd csalogassuk az ellenfelet a tornyok közelébe. Látogassuk meg a folyó túlpartján lévő falut, majd az átállt egységekkel karöltve ostromoljuk meg az erődöt. Törjük be a kaput, majd a kavarodást kihasználva intézzük el a tevésekkel Labienust. Az ő halálával a hadjárat véget ér.

PraetoriansPraetoriansPraetorians