A küldetések hossza miatt csak a legfontosabb, a végigjutáshoz nélkülözhetetlen tevékenységi formákra szorítkoztam a végigjátszás forgatókönyvében. A különböző lényekről csak akkor írok, ha egyféle mód kínálkozik kinyiffantásukra, egyébként mindenki saját hatáskörén belül döntse el, mily módon kívánja elhozni ellenfele számára a megváltó halált! Nem ejtettem szót a szerte található kincsekről sem, lévén nem elengedhetetlenek a végigjutás szempontjából, általánosságban annyit erről, hogy érdemes mindenhová bedugni az orrunkat, és kiforgatni elhullott riválisaink zsebeit. Sose feledjük, tolvajok vagyunk, nem harcművészek, tessék tehát settenkedve elcsenni mindent, nem rárúgva az ajtót a kószáló őrszemekre. Célszerű a kezünkből mindent lerakva ólálkodni, így nem okozhatunk váratlan zajt egy rossz mozdulattal. Ha valamelyik őr óvatlanságunk miatt mégis gyanút fog, lélegzetünket visszafojtva álljunk szobormereven, míg meg nem nyugtatja magát, hogy csak a képzelete játszott vele. Leghatékonyabb fegyverünk a meglepetés ereje, amivel mit sem sejtő áldozatunkba villámgyorsan belészoríthatjuk a szuszt. Ideális esetben az egyébként elhúzódó tusa első (fejre, vagy nyakra irányzott) csapásunk révén azonnal vendéggyőzelemmel zárul. Élőhalottak ellen szenteltvizes nyíllal, tűz ellen vízzel, a szörnyetegek ellen pedig tűzzel és mérges gázokkal operáljunk. Azt hiszem, ennyi bevezető elég, indulj hát utadra, tolvajok fejedelme!


Training Mission


Ideje elsajátítanunk választott mesterségünk legfontosabb fogásait. Először az árnyékokban való észrevétlen settenkedés rögződése a cél, a szobán átkelve kísérjük figyelemmel a képernyő alján az észrevehetőségünket jelző műszert. Minél fényesebb, annál könnyebben kiszúrnának az őrök, ha élesben menne a bevetés.

Ezután következik a halk settenkedés elsajátítása. A szőnyeggel borított padló a leghalkabb, míg a fémlemez a leghangosabb járóka, próbáljuk ki bátran, milyen éktelen zajt csaphatunk!

A fegyverek kezelése a tárgya a következő leckének. Vegyük fel az íjat, a nyilakat és a kardot, majd helyezzünk egy vesszőt a húrra, és induljunk el a balra található lőtérre. Kicsit felfelé célozva kell elengedni a nyilakat, gyakoroljuk be néhány lövéssel ennek helyes mértékét. Ragadjunk kardot ezután, és adjunk a bábunak jobbról-balról, majd felülről egy nagyot, erre össze is esik, mehetünk tovább bunyózni.

Itt néhány ütésváltás után abbahagyhatjuk a küzdelmet, és mindent összeszedve az asztalról mehetünk tovább a talált kulccsal kinyitott ajtón át.

Atlétikus képességeink leporolása következik, kötélmászás, távolugrás és felkapaszkodás szakon kell végeznünk sikerrel. Érdemes eltölteni egy kis időt a gyakorlással, mert legközelebb csak éles helyzetben lesz alkalmunk gyakorolni, amikor egy rossz lépés is a vesztünket okozhatja! A vörös ajtón átkelve a küldetés hamarosan véget ér, de ha elég gyorsan leszáguldunk a hallba, az asztal jobb oldaláról felkapott tárgy jóvoltából 50 aranyat zsákmányolhatunk, ami jól jön a bevásárláskor! Ja, mindig költsük el minden pénzünket, ha mást nem néhány nyílvesszőt raktározzunk el, mert nem vihető át a zseton a következő küldetésekre!

LORD BAFFORD�S MANOR


Haladjunk el óvatosan a főbejárat előtt, majd tovább haladva vegyük szemügyre az épületet, ahova a csatornarendszeren át kell bejutnunk. Jobbról megkerülve a házat el sem téveszthetjük az első csatorna bejáratát (lyuk a földön). Menjünk el mellette, az előttünk levő második se csábítson alászállásra minket, keressük meg a bal kéz felől eső harmadik lefelé vezető létrát, ez az igazi! Lent forduljunk jobbra, majd irány a jobb oldali folyosón található ajtó. A kis szobában a kapcsolóval nyissuk ki a közelben található kijárat rácsát. A szobából kilépve jobbra, majd újból jobbra vezet az utunk, majd másszunk fel újra az utcára. Szerezzük meg valahogy az őr kulcsát, és az ajtó kinyitása után ugorjunk a kútba. Ússzunk végig a csatornán, míg a nagyteremhez érünk, ahol víz csepeg a mennyezetről. Másszunk ki jobbra a szárazföldre, majd menjünk be Lord Bafford házának alagsorába. Küzdjük át magunkat a raktáron, majd az őr leütése után menjünk az alsó szintre. Itt egy nagyobb terembe jutunk, ahonnan két lépcső vezet felfelé. Menjünk el az első mellett, majd a távolabbit hasznosítva feljutunk a toronyszobába. Másszunk le a másik lépcsőn a második szintre, majd forduljunk el jobbra egy hirtelen ötlettől vezérelve, és nyissunk be a könyvtárszobába. Ezen keresztül bejutunk az uraság legbelső lakrészébe. Itt két őr járkál unottan, a másodiktól kell megszereznünk az övén lógó kulcsot. Öljük meg, vagy csak emeljük el a kulcsot óvatosan, vérmérsékletünkre van bízva, lényeg, hogy meglegyen. Nyissuk ki a fürdővel szemben lévő trónterem ajtaját. Itt intézzük el az őrt egy pontos lövéssel, majd vegyük fel a jogart a kincstárból. Siessünk vissza az első szintre, majd bal felé szétnézve keressük meg a kapcsolót, mely megnyitja az utat ki a házból.

BREAK FROM CRAGSCLEFT PRISON


Ússzunk keresztül a csatornán, addig meg se álljunk, amíg a bánya legalsó szintjére nem érünk. Keressük meg a liftet, menjünk fel a legfelső szintre. Igyekezzünk nem tengelyt akasztani a zombikkal, ameddig csak lehet, inkább keressük meg a lépcsőt, melyen feljutunk a gyár kapujáig. Két �Hammerite� őrszem vigyázza a bejáratot, lesből nyilazzuk le őket. Továbbhaladva cselezzük ki a mászkáló őrt, majd a következő lifttel jussunk fel az öntödéig. Itt osonjunk körbe a rámpán (vigyázzunk, meg ne halljanak a munkások, lassan haladjunk, és csak akkor, amikor ők is a vasrácson lépkednek). Lopakodjunk el a fegyvert ácsoló szaki háta mögött, hogy bejussunk a börtönblokkba. Az itt lévő őrök közül öljünk meg egyet, hogy hozzájussunk a kulcsához. Vigyázzunk, hogy a riasztó meg ne szólaljon, és hogy soha ne lépjünk be a forgó lámpák hatósugarába! Menjünk a 4. cellablokkba, ahonnan osonjunk fel az első szintre, majd ott is kússzunk el az őr fülkéjének bejáratáig. Figyeljük ki őkelmét, a világos részekre pedig csak akkor menjünk, ha éppen nem figyel. A kulccsal nyissuk ki az ajtót és üssük le az őrt. A cellarácsok nyitógombjai vannak itt, elrendezésük a cellák sorrendjét követi. Nyissuk ki a hatos ajtót (mást ne!) és beszéljünk Cuttyval. Ő kiadja a következő ukázt, amely szerint meg kell szereznünk a tiszti szálláson őrzött térképet. Menjünk át az egyes cellablokkba, és az alsó szinten menjünk fel a barakkba. Itt a bejárati folyosón balra kanyarodva a kápolnába jutunk, majd az oltár mögött elhaladva egy lépcsőn a tiszti szállásra. Szerezzük meg az őr kulcsát, majd nyissuk ki először a jobb oldali, majd a bal oldali szobában lévő trezort. Sok kincs mellett itt megtaláljuk a térképet is.

DOWN IN THE BONEHOARD


Amint a kötélen keresztül bejutottunk az első sírkamrába, menjünk előre. Ne essünk el, hanem térjünk vissza a deszkához, amelyről egy kötél lóg le. Bárjuk meg, míg elmegy alólunk a zombi, és fussunk el jobbra. Itt egy lépcsőn keresztül fel tudunk jutni egy kis folyosóra, amely körbevisz minket néhány termen. Válasszuk a jobb oldalit, ahol egy kis rámpán le tudunk csúszni az alsóbb szintre. Menjünk be a nagy terembe, és ott forduljunk jobbra, majd ismét jobbra. Itt egy félkör alakú folyosón menjünk egy kis szobába, ahol egy újabb kötélen még lejjebb tudunk ereszkedni. Menjünk balra, és ugorjunk be a vízbe, ahol ússzunk egyenesen előre. egy csapdákkal teli szobába érünk, ahol nyissuk ki a ládákat, de úgy, hogy nem állunk eléjük. A Fire Arrow-kra később még szükségünk lesz! Ezután ereszkedjünk le a létrán, vigyázva, hogy a kapcsolót ne nyomjuk meg a kürtő alján. Eljutottunk a fénykibocsátó gombákkal megvilágított barlangrendszerbe, amelyet gázköpő őshüllők laknak. Menjünk el az első T-elágazásig, majd a szörnyet kicselezve ugorjunk le a cseppkőbarlangba. Itt óvatosan, hogy a hüllők észre ne vegyenek, kerüljük meg a nagy cseppkövet, és másszunk fel a kötélen. Ne törődjünk az elágazásokkal, mindig csak egyenesen haladjunk, amíg újra ki nem érünk egy nagy terembe. Itt osonjunk el balra, majd a nyíláson keresztül másszunk fel a Legősibb Sírkamrákba. Kicselezve a zombikat, csak haladjunk nyugodtan előre, ha elágazáshoz érünk, válasszuk mindig a jobb oldalit. Ha egy nagy terembe érünk, amelyen rámpa vezet fölfelé, fussunk fel rajta. Cselezzük ki a tűzköpőket, majd válasszuk megint a �mindig jobbra fordulok�- módszert. A kör alakú teremben másszunk fel a létrán, majd haladjunk fölfelé a nagy rámpán. Haladjunk mindig csak előre, kicselezve a csapdákat. Megint egy barlangba érünk, ahol válasszuk a jobb oldali hasadékot, majd menjünk balra. A létrákat használva másszunk fel a harmadik páholyba, ahol megtaláljuk a Quintus család kürtjét.

ASSASSINS


Sima rablásnak indul a dolog, de vásárlás közben megpróbálnak meggyilkolni. Amint meghal a boltos, szedjünk össze mindent, amit lehet, de ha meghalljuk, hogy ellenfeleink távozni készülnek, kövessük őket. Lehetőleg maradjunk közepes távolságban tőlük, és vigyázzunk a zajosabb utcarészeknél (egy vasrácsból készült híd és egy fa feljáró a legveszélyesebb). Ez utóbbi után forduljunk jobbra, és lassan meg is érkezünk Ramirez, a rablóvezér házához. Itt megint változik a feladat, be kell törnünk az épületbe. Ha elmentek az őrök, fussunk el a sötét beugróig, majd várjuk meg, amíg elhaladnak előttünk, utána folytassuk utunkat jobbra. Itt egy íjas őr várakozik. Ha meghall minket, elfut értesíteni a társait, mi eddig el tudunk futni jobbra. Ezután menjünk a kerengő sarkába. Miután megnyugodtak az őrök, menjünk be az ajtón és fel a lépcsőn. Menjünk be a lépcsőházba, majd válassuk ki a bal oldali ajtót. Ugorjunk ki a tetőre, majd másszunk be az erkélyen. A felső szinten vagyunk, ahol az ajtón keresztül a könyvtárba juthatunk. A tűztől jobbra keressük meg a hiányzó könyvet, és nyissuk ki a rejtekajtót. A következő szobában rögtön jobbra, majd ki a folyosóra, és ott megint jobbra. A második kanyar után jobbra, a következő folyosó végén van Ramirez szobája. Vegyük ki a ládából a kulcsot! A kandallóban lobogó tüzet oltsuk el, és nyissuk ki a következő rejtekajtót. Menjünk vissza a folyosóra, majd a végén kanyarodjunk jobbra. Egy szentélyre emlékeztető helyre jutunk. Menjünk keresztül rajta, majd le a lépcsőn az első szintre. Menjünk az aulába (vigyázva az őrökre, használjuk ki a közbeeső szobákat rejtőzködésre), majd ha keresztüljutottunk rajta, a lépcsőkön le a raktárba. Itt menjünk az első T-elágazásig, ahol kanyarodjunk jobbra, majd át az ajtón és balra. Az első szobában lesz Ramirez. Lőjük le, és szedjünk össze minden tárgyat, amit csak lehet!

THE SWORD


Lőjünk egy Rope Arrow-t a tetőbe, és másszunk be az erkélyen. Menjünk jobbra, majd le a létrán. Az őrök között menjünk át a termen, majd keresztül a folyosón, és fel a lépcsőn. Ugorjunk a jobb oldali folyosóra, majd ott balra és be az első ajtón balra. Itt nyissuk ki a baloldali ajtót, vigyázva a csapdára. Szedjük össze, amit tudunk, majd menjünk vissza a folyosóra. Itt találunk egy csapdát, amit nekifutásból át tudunk ugrani. Be az ajtón, majd tovább egyenesen, és az első jobb oldali dupla ajtón be! Oltsuk el a jobb oldali fáklyát, majd le, és ott mindkét fáklyát. Ekkor az őr hozza a kulcsot, amit meg kell szereznünk tőle. Menjünk vissza a második emeletre a terembe, és nyissuk ki a jobb oldali ajtót. Irány a felső szint! Kanyarodjunk balra és be a sarkon. Menjünk át a szemközti alagúton, és kiérünk egy folyosóra. Ugorjunk rá a kötélre, és be a szemközti alagúton. Ha átérünk rajta, lőjük le az őröket és haladjunk tovább. Egy nyolcszögletű szobába érünk, ahol a levegőben lebeg az áhított kard. Eresszünk a mennyezetbe egy Rope Arrow-t, nagyjából a kard felett középre. Másszunk fel, és meg is van a keresett tárgy.

THE HAUNTED CATHEDRAL


Menjünk túl a dombon, majd balra. Haladjunk az úton a következő jobbkanyarig, majd tovább a következő sarokig, ahol egy rámpát találunk. Menjünk előre a falig, majd tovább, keresztül az átjárón. Egyenesen, amíg el nem jutunk a De Perrin utcába. Most forduljunk balra, majd fussunk el a hüllő mellett és ugorjunk be a vízbe. Ha a víz alatt jobbra lefelé úszunk, találunk egy kis beugrót. A követendő útvonal: keresztül az alagúton, balra, majd jobbra a másik alagúton, ezután balra, és már ki is érkeztünk a felszínre. Ússzunk a medence közepére, és másszunk ki a vízből. Szerezzük meg a kulcsot, és menjünk a szoba kiöblösödő részébe. Lőjünk felfelé egy Rope Arrow-t, majd másszunk fel rajta. Haladjunk át a romba dőlt házon, és ki innen. A Piac utcán vagyunk. Menjünk rajta végig, egészen a fahídig. Át a hídon, majd jobbra, miközben keresztülgázolunk egy pocsolyán, ahol néhány hüllőt kerülgetünk. Itt balra, amíg meg nem látunk egy ajtót. Menjünk be rajta, és utána megint balra. Fussunk tovább, fel a lépcsőn, és meg is érkeztünk a Kísértetkatedrálishoz. Az épületben forduljunk jobbra, és gyújtsuk meg a fáklyákat a szoborral. Itt nincs is más dolgunk, menjünk ki a főbejáraton, majd fussunk le a képcsőn, vissza az utcára. Menjünk vissza majdnem a fahídig, de mielőtt odaérnénk, menjünk át a másik hídon. Egy barlangba érünk, lőjünk a gerendába egy Rope Arrow-t és másszunk fel rajta. Menjünk a kulcs alakú részhez, és nézzünk le. Két Fire Arrow-val gyújtsuk meg a fáklyákat, így kinyílik egy rejtekajtó. A következő ajtónál szedjünk fel némi limlomot a földről, és tegyük a jobb oldali nyomó-kapcsolóra. Lépjünk rá a másikra, majd fussunk át az ajtón. Nyomjuk be a gombot, így visszafelé is tudunk erre jönni. Menjünk le a lépcsőn, és sietve nyissuk ki az ajtót. A szobán át menjünk be a bal oldali ajtón, szedjük fel a kő- és az aranykulcsot. A következő szobában olvassuk el a könyvet, és már teljesítettük is a küldetést!

THE LOST CITY


Mindenképpen vásároljunk Breath potiont, ugyanis a pályán csak ezzel tudjuk végigvinni! Ha elindultunk, menjünk előre, a sarkon jobbra, majd ugorjunk bele a vízbe, és ússzunk át a nyiladékon. Vegyünk egy mély levegőt, és tovább! Ússzunk felfelé majd a sarkon jobbra. Tovább lefelé és a nyíláson át balra, majd tovább le és jobbra. Jobb oldalon másszunk ki a vízből előre a hasadékokon, és a párkányon keresztül a T-elágazásig. Menjünk balra, át a csapdán. A tetőn keressük meg a nyílást. Essünk le az épületbe, majd a középső ajtón be. Ugorjunk ki az ablakon! Az obeliszknél forduljunk jobbra, cselezzük ki az őslényeket, és ugorjunk a jobb oldali utolsó épület tetejére. Tetőtől tetőre ugráljunk, amíg csak tudunk, majd essünk le. Menjünk jobbra, majd a boltív után másszunk fel a baloldalon álló első épület tetejére. Menjünk végig a tetőkön, és forduljunk balra. Haladjunk addig, amíg nem találunk egy ereklyét, amelytől jobbra egy hasadék található. Essünk le az erkélyre. Vessünk egy pillantást a Főtérre, és az ott kóválygó tűzelementálokat öljük meg Water Arrow-val. Folytassuk utunkat tovább, keresztül a láván, amíg meg nem érkezünk egy nagy épület tetejére. Le a tetőről és be a bal oldali bejáraton. Túl a Víz Talizmánján, egy nagy terembe érünk, ahol forduljunk jobbra, majd haladjunk előre a következő obeliszkig. Itt forduljunk jobbra, és a kripták tetején ugráljunk el a táborhelyig. Nézzünk be a nagy kriptába, és le a lépcsőn. Egy Rope Arrow segítségével lendüljünk át, majd tovább a lépcsőn. A bal sarkon be a szobába, majd a következő lépcsőn tovább felfelé. Most menjünk tovább jobbra, és keressük meg azt a termet, ahol a legutóbbi tűzelementálok voltak. Fussunk át a főbejáraton, és a lávahídon keresztül rövidesen az arénába érkezünk. Itt át a rámpán, és jobbra! Át az ajtókon a terembe, és megint le a lépcsőn. A kriptában zsákmányolt emelőkart rakjuk be a gépezetbe, és eresszük le a hidat. Fel a hídig, majd egy Rope Arrow-val fel a felső szintre. Szedjünk össze mindent, amit tudunk, és menjünk át a hídon a láván, és kis ugrálás után le a jobb oldalon elhelyezkedő lépcsőn. Másszunk ki az ablakon, majd a platón át jobbra. Folytassuk utunkat ismét jobbra, majd az emelkedőn le. Ugorjunk keresztül a kis �pocsolyán�, majd be az ablakon. Keressük meg a tornyot, és menjünk be! Irány a harmadik szint, és ott ki az ablakon! Lőjünk egy Rope Arrow-t a gerendába, és másszunk fel rajta. Ugorjunk a leomlott képcsőre, ezen menjünk fel, és megtaláljuk a Tűz Talizmánját, a küldetés célját.

UNDERCOVER


A templom előtt állunk. Kanyarodjunk a sarkon balra, majd jobbra. Menjünk keresztül a nagy kapun, majd adjuk oda az őrnek a tekercset. Menjünk be a templomba. Kerüljük meg a szobrot, és lépjünk be a bejárattal szemközti ajtón, majd az első ajtón jobbra. A következő szobában szedjük fel a papiruszt. Át a szobán, majd ki a bal oldali ajtón. Menjünk az Ereklyetartóba, de az asztalon lévő tárgyakat ne vegyük fel. Menjünk vissza a nagy lépcsőhöz, és irány az alsó szint! Itt kétszer jobbra, majd a folyosón az első ajtón jobbra. Vigyázzunk, hogy a pap ne riassza társait (Gas Arrow)! Szerezzük meg a kulcsot és a kalapácsot, majd menjünk vissza a folyosóra, és ott balra. A lépcsőn fel. Menjünk vissza az Ereklyetartóba, majd ki az ereklyék melletti ajtón. Menjünk egészen addig, amíg egy zárt ajtóhoz nem érkezünk. Vigyázva, nehogy észrevegyenek, menjünk be, majd nyissuk ki a ládát. Most óvakodjunk vissza a főlépcsőhöz, és megint le az alsó szintre. Keressük meg a pap szobáját, de most haladjunk tovább egyenesen. Az első folyosón lopakodjunk balra, majd le a lépcsőn. Várjuk meg, míg elmegy az őr, majd ki a terembe, ahol ugorjunk be a bal oldali ajtón. Itt nyomjuk meg a gombot, majd irány vissza a terembe. Itt menjünk jobbra, és az Inkvizítor szobájába kerüljünk. Kerüljük meg a kínzóállványt, és nyomjuk meg a második gombot, ezután tovább jobbra. A kriptáknál keressük meg a lépcsőt, majd menjünk ki a kertbe. Itt settenkedjünk vissza a főlépcsőhöz, majd át a nyílásokon és jobbra. Menjünk a fákhoz, és nyomjuk be a kapcsolót. Menjünk be az épületbe. Itt van a temető, ahol a második sírkamrában találunk még egy gombot, amit szintén nyomjunk meg. Menjünk vissza a felső szintre, majd az Ereklyetartóba. Itt aktiváljuk az ötödik kapcsolót, és vegyük fel a tárgyakat. Irány a főlépcső, és menjünk le rajta. Tovább, le a raktárba, de ott ne kanyarodjunk semerre, menjünk a főfolyosón egyenesen. Másszunk át a nyíláson, és a Talizmánok Termébe érkezünk. Át a hídon, majd nyomjuk meg a bal oldalon található kapcsolót. Olvassuk fel a papiruszt, és szedjük össze a Talizmánokat.

RETURN TO THE CATHEDRAL


A Talizmánok használatával menjünk be a templomba, majd forduljunk jobbra, és a keskeny szobában kanyarodjunk be a jobb oldali ajtón. Menjünk vissza a bejárathoz, majd be a dupla ajtón. Haladjunk tovább egyenesen, majd a hosszú szobában válasszuk a bal oldali ajtót. Fussunk fel az oltárhoz (útközben használhatjuk a Flash Bombot), majd menjünk ki a jobb oldali ajtón. A főoltár mögött nyissuk ki a kaput, és menjünk tovább, majd fel a lépcsőn. Menjünk ki az erkélyre, és vegyük fel a Szemet. Fussunk ki az ajtón, majd balra haladva megérkezünk a kertbe. Beszéljünk Murus szellemével, majd menjünk tovább jobbra, le a lépcsőn. Vegyük fel a szarkofágot, és menjünk ki a nyíláson. Előre, majd jobbra, és kijutunk a folyosóra. Forduljunk balra, és az első jobb oldali ajtón be, majd vegyük fel a rózsafüzért. Menjünk vissza Murushoz. Menjünk ki a hasadékon a leomlott lépcsőnél. Az első ajtón balra nyissunk be, majd végig a folyosón megint balra. A földön fekvő kalapácsot tegyük be a gépezetbe, és a karok segítségével készítsük el a szent szimbólumot. Menjünk vissza a kolostor bejáratához, és fel a második emeleti lépcsőn. Menjünk ki a kerengőbe. Másszunk fel a tetőre (Rope Arrow!), és vegyük fel a gyertyát. Menjünk vissza a St. Vale-rész elé, és lőjünk egy Rope Arrow-t az erkélybe. Miután felmásztunk, szerezzük meg az imádságoskönyvet, és beszéljünk újra Murusszal. Térjünk vissza a kolostorhoz a főkapun át. Menjünk le a raktárrészbe, ahol vegyük fel a kék ládából a temető kulcsát, utána vissza a lifthez, és irány az alsó szint! Itt haladjunk balra, majd fel a lépcsőn a csillagvizsgáló tetejére. Dobjuk bele a kis szenteltvíztartóba a szent szimbólumot, majd vegyük ki belőle. Menjünk ki a St. Jenel - részből, és fussunk jobbra a kapuig. Menjünk be a temetőbe, és keressük meg Murus sírját, aki közli velünk, hogy már békében nyugodhat, ezzel vége a küldetésnek.


ESCAPE!


Szedjünk össze mindent az oltárról és környékéről, majd menjünk ki az ajtón. Le a lépcsőn, és válasszuk valamelyik folyosót. Guggoljunk le, nehogy a szörnyek észrevegyenek! Lőjünk egy Rope Arrow-t a mennyezetbe, amelyen másszunk ki az erkélyre, majd fel a hálófülkébe - innen kényelmesen kiirthatjuk a lenti faunát� Ha ezzel végeztünk, másszunk le. Menjünk balra, ahol a folyosó zsákutcából torkollik. Szedjük össze a medencéből a tárgyakat, és térjünk vissza a lépcsőkhöz. Itt haladjunk jobbra, majd a következő szobába balra, az alagúton keresztül. A T-elágazásnál megint jobbra. Lőjünk egy Rope Arrow-t a mennyezetbe, és másszunk fel. Ugorjunk fel a kis platóra, majd be az alagútba. Szedjük össze a tárgyakat (később kelleni fognak), majd menjünk vissza a T-elágazásig. Menjünk be a szobába, majd jobbra, végig az alagúton. Fussunk tovább előre a nagy nyílt térségig, majd balra, egészen addig a szobáig, amelynek egy fa van a közepén. Egy Rope Arrow-val másszunk fel a fenti platformra, majd be a fába. Olvassuk el a könyvet, menjünk vissza a szoba padlójára, majd fel a rámpán. A T-elágazásnál menjünk balra, majd át a szobán, és keresztül a folyosón. Tovább a terembe (a fáklyákat oltsuk el, nehogy a patkányemberek észrevegyenek) egészen a falig, majd jobbra, és egyből balra és fel a rámpán. A szőnyegnél fussunk jobbra, majd megint balra. Menjünk keresztül a termen (megint oltsuk el a fáklyákat), majd kússzunk be a hálófülkébe. Innen szedjük le a szörnyeket, majd másszunk ki, és a terem bal oldalán távozzunk. Itt haladjunk balra, majd kétszer jobbra, és a pálya végén fel a lépcsőn Constantine házába�

STRANGE BEDFELLOWS


Menjünk be a templomba, és szedjünk össze mindent, amit csak tudunk. Innen menjünk ki jobbra, és a folyosó végi ajtón ugorjunk be. Óvakodjunk át az ereklyetartón, és egy ajtón keresztül a kápolnába érkezünk. Le a létrán az alsóbb szintre! Itt egy kisebb labirintust találunk, elérünk egy olyan hulláig, amit bogarak donganak körül. Itt menjünk jobbra, amíg el nem érkezünk a lefelé vezető lépcsőkig. Egy három szintre tagolt, kör alakú terembe érünk. Irány a középső emelet! Menjünk át a túloldalra, majd előre, amíg a csigalépcsőig nem érünk. A lépcső alján egy őrtől megkapjuk a továbbjutáshoz szükséges tárgyakat. Menjünk vissza a kör alakú terem felső szintjére, és nyissuk ki az ajtót. Szaladjunk át a következő ajtón és a nyiladékon, majd balra, ki a folyosóra. Itt osonjunk tovább, kioltva a fáklyákat, majd le a rámpán. A bal oldali kijáraton menjünk ki, és kússzunk el a patkányemberek mellett. A következő szobában fussunk egyből  jobbra, majd tovább: a következő ajtón balra, majd jobbra, mindvégig vigyázva a patkányemberekre. Elérkeztünk a főpap szobájába. Az egyik őrt intézzük el Gas Arrow-val, majd ha közel kerülnek egymáshoz, a másik kettőt is. Szedjük fel a papot, majd menjünk ki a szemközti kijáraton. Menjünk el a dokkig!  Dobjuk ki a tisztelendőt a tutajra, majd húzzuk meg az emeltyűt. Szedjük fel megint a testet, és várjunk. Ha közeleg a vízesés, mindketten ugorjunk ki a csónakból, és teljesítettük is a küldetést!


INTO THE MAW OF CHAOS


Fussunk le a lépcsőn, majd balra, és át a bal oldali ajtón. Fussunk el balra, és essünk le az alsó peremre. Menjünk el a nyiladékig, és kússzunk át rajta. Vigyázva, nehogy beleessünk a lávába, menjünk el a kék kristályig. Szedjük össze a Water Arrow-kat, de vigyázzunk, nehogy megérintsük a kristályt. Haladjunk tovább, túl a jeges részen. A következő jeges résznél éppen hogy csak érintsük meg a talajt, majd lépjünk hátra. A kristályok lezuhantak, mehetünk tovább jobbra. Öljük meg a tűzelementált, majd menjünk át a hídon. Itt másszunk jobbra be a barlangba, majd balra le a rámpán. A vidám szánkójelenet után forduljunk jobbra. Menjünk a vízesésig, és ugorjunk bele. Ússzunk előre, amíg tudunk, és minden lehetséges helyen vegyünk levegőt. Haladjunk jobbra, de vigyázzunk, nehogy elsodorjon az ár. A következő kanyarulatnál balra, majd hagyjuk, hogy arra vigyen az áramlat, amerre akar. Igyekezzünk úgy leesni a vízesésnél, hogy a platformra érkezzünk. Másszunk ki a partra, kerüljük meg a fát, és keressük meg a bejáratot a törzsébe. Menjünk fel a belső kis kiszögelléseken, ha valahol nem jutnánk tovább, használjuk a Rope Arrow-t. a fa tetején másszunk be a nyiladékon. Fussunk át a következő szobán és a barlangokon, vigyázva, nehogy beleessünk a lávába. Rohanjunk tovább, majd másszunk fel az indákon, és ugorjunk át a falon. Megérkeztünk Constantine-hoz. Éppen átokféléket mormol a csillag csúcsain álló pedesztálokra, ha a következőhöz indultában éppen hátat fordít nekünk, cseréljük ki a hétszögű csillag közepén álló Szemet a zsebünkben hurcolt hamis gyémánttal. Óvatosan kússzunk vissza, és várjuk meg, amíg az általunk hamis alapokra helyezett varázslat végén a gyémánt véget vet a botcsinálta varázsló evilági pályafutásának.

THE END

Ata