AZ ELSŐ CIVILIZÁCIÓ

A játéksorozat legrejtélyesebb csoportja mindenképpen az Első Civilizáció. Eredetükről nem sokat tudunk, csupán annyit, hogy már sok ezer évvel előttünk léteztek. Egy technikailag rendkívül fejlett, emberi vonásokkal rendelkező fajról beszélünk, akik a technikai vívmányaikkal, illetve az evolúciós fejlettségüknek köszönhetően olyan tettekre képesek, amiket az egyszerű ember isteni csodáknak hihet.

Az Első Civilizáció számos egyéb mellett megteremtette a modern embert, mégpedig ősi elődeink genetikai felépítésének drasztikus módosítása után. Kezdetben nem szántak nekünk különösebben nagy szerepet, csupán értelmes munkaerőként tekintettek ránk, akiket az irányításuk alatt tudnak tartani az Éden-darabok segítségével. Ezek az eszközök különleges jelet bocsátanak ki, ami az emberek agyába ültetett érzékelőt aktiválja -- ám nem mindenki rendelkezik ilyen jelfogóval, teljesen immúnissá válva a darabok egyébként nagyon is hatalmas erejével szemben.

Egy ideig az Első Civilizáció és az emberek közötti kapcsolat szépen működött; a fejlett lények az irányításuk alatt tartották a szolgáikat, akik istenként tekintettek rájuk -- a konfliktus azonban nem sokáig váratott magára. Az első hibridek, Ádám és Éva ellopta az egyik Éden-darabot, majd kirobbant a háború a két faj között. Noha az Első Civilizáció tagjai jóval fejlettebbek és erősebbek voltak, mégis az emberiség tudott felülkerekedni rajtuk, kihasználva milliós létszámukat, mely ellehetetlenítette az Éden-darabok hatékony működését.

Az Első Civilizáció a vártnál nagyobb károkat szenvedett el, de ami még fontosabb, hogy a csata közben figyelmen kívül hagyták a közelgő katasztrófát: egy óriási napszél csapott le a Földre, megbolygatva a bolygó pólusait, illetve instabillá téve a tektonikus lemezeket, óriási pusztítást okozva, de nem elegendőt ahhoz, hogy mindkét domináns faj kipusztuljon -- bár az Első Civilizáció jelentősen meggyengült, s elkezdődött a kipusztulásuk. Fennállásuk utolsó szakaszában az emberekkel párosodva a bolygó újbóli benépesítésén, illetve azon dolgoztak, hogy megakadályozzanak még egy pusztító katasztrófát, így interaktív üzeneteket hagytak az utókor számára, illetve megpróbálták átadni a teljes tudásukat (az úgynevezett hatodik érzéküket) az embereknek, ám ez csak részben sikerült.

Az Első Civilizáció hagyatéka tetten érhető a világ szinte összes vallásában, hiszen hasonló istenek tűnnek fel két egymástól független területen élt népcsoport köreiben -- az emberiség gyorsan elfelejtette az Első Civilizációt, de néhány tagjára és képességeikre még emlékeztek, s ezt a tudást adták át egymásnak, nem egyszer hibásan és hiányosan.

 Assassin's Creed felzárkóztató, 1. rész
Ismert tagok: Junó (bal), Minerva (közép), Jupiter (jobb)

 

A TEMPLOMOS REND

A templomos lovagrend a való életben is létezett társaság, s noha manapság már csak a konspirációs elméletek hívei hisznek a szervezet működésében, az Assassin’s Creed sorozat univerzumában nagyon is aktív csoportról beszélünk, melynek színes múltja az időszámításunk előtti korban vette kezdetét.

A templomosoknak már megalapításukkor volt valamekkora, kezdetleges tudásuk az Első Civilizációról, majd az évtizedek során kikristályosodott bennünk, hogy Istenek valójában nem is léteznek, csupán a fejlett technikai eszközök tűnnek csodáknak. Ez a felfedezés formálta a szervezet működését, melynek célja a világbéke és egy új világrend kialakítása, bármilyen áron, ha kell, a szabad akarat teljes korlátozásával.

Céljuk elérése érdekében a templomosok nem riadnak vissza a gyilkosságoktól, a vesztegetésektől, a zsarolástól és a lopástól sem. A cél szentesíti az eszközt, a céljuk pedig az ő szemükben mindenek felett áll. Fennállásuk során a világ minden táján megfordultak, s sikeresen befolyásolták az éppen hatalmon lévő erőt, olyan irányba terelve ezzel a világot, ahogy az nekik éppen jó volt. Ott voltak a Római Birodalom idején, közük volt a második világháború kirobbantásához, s a saját céljaik által vezérelve ők indították be a nagy ipari forradalmat -- mindeközben pedig hajthatatlanul üldözték és kutatták az Éden-darabokat, hiszen ezek a kulcsai annak, hogy világuralomra törhessenek.

Az utóbbi években a begyűjtött technológiák használatával a templomos rend az Abstergo Industries nevű cégen keresztül érdekes kísérletekbe kezdett. Egy kutatócsoport megépítette az Animust, mellyel a tesztalany átélheti elődeinek az ő génjeiben tárolt emlékeit. A cég 17. tesztalanya, Desmond Miles volt a legsikeresebb; ő a sorozat főszereplője, s az ő őseit irányíthatjuk a játékok során.

 Assassin's Creed felzárkóztató, 1. rész
Fontosabb tagok: Robert de Sable, Rodrigo Borgia, Cesare Borgia, Warren Vidic

 

AZ ASSASSIN REND

Ha a templomosok a rossz fiúk, akkor az assassinok kötelező jelleggel a jó oldalt képviselik. Akárcsak az ősi ellenségük, a templomosok, ez a társaság is évszázadok óta létezik, s aktív munkát végez. A céljuk nem a világ leigázása, hanem éppen ellenkezőleg: minden áron azt akarják, hogy senki se kerüljön zsarnoki hatalom alá.

Működésük során mindig is a templomosok voltak a fő ellenfelek, ez a küzdelem pedig az erőviszonyok ellenére egyáltalán nem volt egyoldalú. Noha a templomosok több pénzzel, nagy létszámmal és fejlettebb technológiával rendelkeznek, nem kell félteni az assassinokat, hiszen az ő oldalukon a mesteri kiképzés és őseik ajándéka áll.

Assassin's Creed felzárkóztató, 1. rész
Fontosabb tagok: Altaïr Ibn-La'Ahad, Ezio Auditore, Connor Kenway, Desmond Miles


A szervezet minden híres bérgyilkosa valamilyen mértékben az Első Civilizáció leszármazottja, ez pedig a tőlük örökölt különleges tulajdonságban, nevesen az Eagle Visionben mutatkozik meg. Ezen felül a szervezet mindenre kiható gyűjtőmunkája és precizitása lehetővé tette, hogy az évek során pont oda szúrjanak, ahol az a legjobban fáj a templomos rendnek.

Munkájukat titokban, kis létszámú csapatokban végzik, s a technikai vagy egyéb hátrányaik sem tudják megakadályozni őket abban, hogy sikeresek legyenek. A 21. század óta azonban az assassinok még az eddigieknél is nagyobb titkolózásra kényszerültek, s a létszámuk is erősen megfogyatkozott; csak maréknyi csoportokat találni világszerte, így a teljesítményük sem a régi.

A felzárkóztató első részét alapozásnak szántam, bemutatandó azt, hogy milyen erők dolgoznak a háttérben. A következő részben már egy kicsit mélyebbre ások a történetben, a főszereplőkre koncentrálva lényegre törő áttekintést adva tetteikről.