Act I.Quest I.: Den of Evil

A játék első feladatát Akara-tól kapjuk érkezésünk színhelyén (Rogue Encamoment). Az első beszélgetésünk alkalmával megbíz minket a Gonosz fészkének (Den of Evil) megtisztításával. A küldetés rémisztő címe ellenére ez a Quest a legkönnyebben megoldhatók egyike lesz amolyan szárnypróbálgatás, ami megadja a további feladatok alaphangulatát. A Gonosz fészke a táborhelyen kívül a Blood Moor-ban található. A barlanghoz vezető úton különösen figyeljünk oda a sámánokra, akik varázserejüknek köszönhetően képesek feléleszteni elhalálozott társait. A fészek megtisztítása után (el kell pusztítanunk az összes szörnyet) az addig sötétségre ítéltetett barlangot  átható napfény tölti el. Miután feladatunk bevégeztetett térjünk vissza Akarához és fogadjuk el jól megérdemelt jutalmunkat az első Skill - pontunkat.

Quest II: Sisters Burial Grounds

Az újabb erőpróbáról ismét a faluban szerzünk tudomást, ahol Kashaya megosztja velünk titkát a gonosz Blood Ravenről. A hölgy képében újjászületett sátán a csontvázak és zombik hordájának a vezetője. Természetfeletti képességeinek köszönhetően képes arra, hogy az őrület torkából átteleportálja azokat. A gonoszhoz a Blood Moor-hoz közeli Cold Plains-en keresztül vezet az út. A végállomás mindenképpen a Burial Ground, pontosabban annak temetője legyen. Ha megtaláltuk Blood Ravent azonnak férkőzzünk a közelébe, és mihamarább öljük meg mivel csak így végezhetünk élőhalott alattvalóival. A Burial Ground egyik földalatti kriptájában találkozhatunk a játék első Unique Monsterével Bonebrakerrel, akit legyőzve értékes tárgyakra bukkanhatunk.

Quest III: The Search for Cain

Blood Raven legyőzése után ismét látogassunk el Akarához, aki újabb feladattal bíz meg minket. Meg kell keresnünk, és ki kell szabadítanunk a Diablo első részében szívünkhöz nőtt Deckard Caint. Hagyjuk el a tábort és keressük meg Dark Wood területén a leghatalmasabb fát (Tree of Inifuss) amit megérintve hozzájuthatunk a Tristamba vezető teleport kulcsához, amit egy Rúna személyében vehetünk magunkhoz. A tekercsen található szöveg megfejtéséhez szükségünk van Akara segítségére. Miután megmutattuk neki a pergament térjünk vissza a Cold Plans-ből nyíló meg a Stony Field-re, ahol a tekercsen jelölt sorrendben érintsük meg a hatalmas kőoszlopokat. A megnyílt teleportkapun keresztül kísértetiesen ismerős falucska lerombolt képe tárul elénk. Itt találjuk meg Caint akit kiszabadítva portált nyit táborhelyünkre. Mielőtt követnénk őt, keressük meg Wirtret a féllábú fiút, akinek falábára szükségünk lesz a Tehenekkel teli titkos pálya megnyitásához.  Természetesen ebben a fejezetben is találkozhatunk Unique Monsterrel, akit most Rakanishu képvisel Stony Fieldben. A Cainért tett szolgálatainkért cserébe hálájának jeléül ezentúl ingyen azonosítja ismeretlen tárgyainkat.

Quest IV: The Forgotten Tower

Ezt a feladatot a Stony Fields-ben tett kalandozásaink során egy oszlopon található könyvet elolvasva kapjuk meg. Ez a misszió szerencsére nem túl bonyolult, mivel csak meg kell találnunk a Black Marsh-ban árválkodó romos vár katakombájában őrjöngő hölgyeményt, akit természetesen azonnal jobb létre kell szenderíteni.

Quest V: Tools of the Trade

Ahhoz, hogy erről a feladatról tudomást szerezzünk beszélnünk kell Charsival a falu kovácsával. Ő elmondja nekünk, hogy nélkülözhetetlen szerszámát a Horadic Malust elvesztette a Black Marsh-ban lévő monostorban (Monastery). A szerszámhoz vezető út a Marsh-ban lévő Monastery Gaten keresztül vezet, aminek végállomása a Barrackban lapuló kovács lesz.

Quest VI: Sisters to the Slaughter

Az első Act utolsó feladatát Caintól kapjuk. Küldetésünk nem más, mint a démonkirálynő Andariel elpusztítása. Őt a katedrális katakombájának negyedik szintjén a monostor (Monastery) közelében találjuk. Miután végiggyönyörködtük látványos halálát térjünk vissza a táborba ahol Warriv felajánlja, hogy elvisz minket Luth Goleinbe a sivatag fővárosába. Ebben a Questben is találunk Unique Monstert a Barrackon átvezető börtönben. A szörnyet Pitspawn Fouldognak hívják.


Act II.


Quest I: Radament’s Lair

Diablo 2A sivatagi Act bemelegítő küldetését Atma-tól kapjuk. Ebben a feladatban meg kell tisztítanunk a város alatt húzódó csatornarendszert. A Luth Gholein alatt terpeszkedő labirintus mélyén él Radament a démon, aki rettegésben tartja város lakóit. Atmat mélyen érinti a démon léte, mivel az elpusztította családját. A csatornánknak két bejárata is van. Az egyik a város központjától északra, míg a másik délre a várfalból nyílik. Miután elpusztítottuk a csatorna harmadik szintjén megbújt szörnyet térjünk vissza Atama-hoz. Ezen a szinten találjuk meg a Horadic Scrollt is, ami aktiválja a második missziót.

Quest II: The Horadric Staff

A második feladatot Caintól kapjuk miután megmutatjuk neki az előző questben talált tekercset. Célunk a Horadic Staff alkotórészeinek felkutatása. A kaland teljesítéséhez szükségünk lesz a Horadric Cube-ra, a Horadric Shaftra és a Horadric Amulettre.

-    Horadic Cube: Ez a doboz nagyon hasznos kelléke lesz hátizsákunknak, ugyanis amellett, hogy pl.: ennek segítségével állíthatjuk össze a Horadric bototot, különböző receptek alkalmazásával haszontalan tárgyainkból hasznosat készíthetünk (lásd külön fejezetként a leírásban). A különböző tárgymutációk mellett amolyan plusz inventorynak is használhatjuk, mivel csak 4 helyet foglal táskánkban, de a dobozt kinyitva 3*4 egységgel gyarapodik zsákunk. A Dobozt a város peremkerületén elterülő Dry Hills alatt fekvő Halls of the Dead harmadik szintjén találjuk meg. Vigyázzunk a Cubeot Unique Monster védi.

-    Horadric Shaft: Ezt az alkotóelemet  a Far Oasis területe alatt húzódó Maggots Lair-ben találjuk. Az Oázishoz a Dry Hillsen keresztül vezet az út.

-    Horadric Amulett: Ez a fém botdísz a Claw Viper oltárban található. Az amulett a Claw Viper Temple második szintjén helyezkedik el, ahová a Rocky Wasteon, a Dry Hillsen, a Far Oasison és a Lost Cityn keresztül vezet az út.

Fontos, hogy minden egyes tárgy megtalálása után beszéljünk Cain-nal. Miután megszereztük az összes elemet, olvasszuk össze azokat a Horadric Cube-ban.

Diablo 2Diablo 2Diablo 2

Quest III: Tainted Sun

A feladatot a városban Drognan-tól kapjuk. Amint megérkezünk az elveszett városba (Lost City) a sötétség borul a területre. Hogy ezt a kellemetlen állapotot megszüntessük le kell rombolnunk a Claw Viper Temple második szintjén található oltárt és el kell pusztítanunk azt.


Quest IV: Arcane Sanctuary

Miután tettünkkel elnyertük Luth Gholein vezetőinek bizalmát végre beengednek a palotába - beszéljünk (Drognan-nal és Jerhyn-nel) -. Menjünk be és a Harem második szintjéről, botorkáljunk a Palace Cellar-ba. A pince harmadik szintjén megtaláljuk a portált, ami elvezet minket Arcane Sanctuaryba.


Quest V: The Summoner

Diablo 2A látszólag egyszerű misszió -miszerint pusztítsuk el a Summonert- soha nem képzelt feladatot állít elénk. A fellegváros lakói nem bánnak szűkmarkúan a tűzlabdákkal, ami igencsak megnehezít a közelharcban jeleskedő Barbár karakterrel portyázó játékosok életét. A Summoner megyilkolása után olvassuk el annak naplóját, majd a megnyílt teleporton belépve fedezzük fel Canyon of Magi területét.

Quest VI: The Seven Tombs

Diablo 2Az utolsó feladatot Jerhin-től kapjuk. Fel kell derítenünk a Canyon of Magiban található 7 sírhely közül Tal Rasha-ét (amelyik előtt a Questben található jel van). Azonban ajánlatos az XP szerzés céljából az összeeset végigjárni. A legnagyobb sírhely mélyén megleljük a szentélyt, amibe illesszük be a Horadric Cube-ban készített botot és jöhet a játék egyik legnehezebb bossának Durielnek a hentelése... Érdemes felkészülni sok-sok life potionnel, illetve fagyoldóval, mert a bestia nagyot harap és keményen fagyaszt...
###
Diablo 2Diablo 2Diablo 2

Act III„Magunk mögött hagytuk Lut Gholeint és megpróbáltuk elfeledni az ott történt borzalmakat. Ismét kelet felé vettük az irányt, Meshif és Decard társaságában hajóra szálltunk, hogy tovább üldözhessük Baalt és a Terror Lordját, Diablót. Úti célunk végállomása Kurast romos városa volt, amely valaha réges-régen még oly gyönyörűen pompázott, mint Lut Gholein. Mára viszont már belepte a gonosz sötét pora, és lassan odaérve egyre közelebbről éreztük a halál borzalmas közelségét.

Ott, ahol régen fény uralkodott, félelem és gyűlölet költözött az emberek szívébe. Úgy beszélték, hogy sok évvel ezelőtt a Gyűlölet Lordja, Mephisto volt ennek a tájnak egyedüli uralkodója. Az emberek szeme elől ugyan eltűnt, de tudtuk és éreztük, gyökereit mélyen itt hagyta, s embert ember ellen fordított. Nők és férfiak gyilkolták egymást, irgalmat és könyörületet nem ismerve - mind a gyűlölet parancsára.

Megtudtuk, hogy a közeli őserdőből vadállatok és szörnyek ostromolják nap, mint nap a várost, gyermekeket ragadva el az éjszaka leple alatt. Valahol itt kell lennie Mephistonak is. Valahol a közelben bebörtönözve várja a szabadulását, és mi semmit sem tehetünk, csakis egy dologban bízhattunk: hogy előbb találunk rá, mint Baal. Nem várhattunk tovább, hiszen ha egyesül a pokol három követője, Mephisto, Baal és a Vándor, a pokol kapui megnyílnak, s hatalmas seregei elpusztítják mindazt, amit ma világunknak hiszünk.„

Quest I - „Az arany madár”

Diablo 2Elsőre megfigyelhetjük, hogy nem túl sok dolgunk akad Kurastban, ezért inkább barangoljuk be a közeli dzsungelt. Nem kell sokat keresgélnünk, Mephisto gonosz démonai ott fognak nyüzsögni a város közvetlen közelében. Észak-nyugat felé vágjunk utat magunknak, s hamarosan bele is botlunk egy fa-szörnyből kipottyanó zöld nefrit figurába (Jade Figure), amit vigyünk vissza Kulastba és mutassuk meg Decardnak. Cain rögtön azt a tanácsolja, hogy inkább vigyük Meshifnek talált kincsünket, hiszen hajós létére ő sokkal többet tudhat ezekről az ereklyékről. Kevés csevegés után Meshif tovább küldd minket Alkorhoz, aki a kis szobrocskából készít nekünk egy varázsitalt, ami 20 ponttal megnöveli életerőnket.

Quest II - „Az ősi vallás pengéje”

Kurastot egy hatalmas varázslat óvja a folyamatos támadásoktól, és mondani se kell, hogyha ez a védőerő megszűnne, vele együtt Kurast is azonnal megsemmisülne. Sajnos ennek a mágiának - ami fenntartja a város védelmét - ereje csökkenőben van. Hralti azt állítja, hogy időben vissza tudná még állítani, de ehhez szüksége van a Szent Skatsimi kardra, a Bidbinre. Ezt a pengét a Fleyer dzsungelben találhatjuk meg, amit megközelíteni nem lesz egyszerű, s rövid feladat. Az erdő apró, kegyetlen lakóival kell majd szembenéznünk, de vigyázzunk, ne hagyjuk, hogy méretük megtévesszen minket. Halálos ellenfelek mind egy szálig, és oly rengetegen vannak, hogy gyakran úgy tűnhet, soha nem fogynak el. Ha megtaláltuk a kardot, siessünk vissza Kurastba és adjuk Hralti kezébe.

Quest III - „Khalim Akarata”

Ez a feladat lesz a legösszetettebb és leghosszabb mind közül. Mephistonak sikerült átvennie az irányítást Zakarum papjain, s egy tárgy segítségével - amit „Kényszerítő Gömbnek” (Compelling Orb) hívnak -, Kurast lakosai ellen fordította őket. Ezt a hatalmas erejű ereklyét csak ugyanolyan hatalommal rendelkező fegyverrel lehet elpusztítani, ezt a legendák Khalim Akaratának hívják. A mi feladatunk lesz újra összeállítani ezt a csodafegyvert, méghozzá annak a papnak a testrészeiből, aki egyedül szembe mert szállni magával Mephistoval, a gyűlölet urával.

Az első darab a lázadó szeme lesz, amit a közeli Pókok Erdejében található (Spider Forest) Pók Barlangban (Spider Cavern) kell keresnetek. Ezt követi Khalim agya, amit az innen jócskán távoli Flayer Dzsungelben (Fleyer Jungle) lelhettek fel. Ismerős lehet a környék az előző küldetésből, remélhetőleg nem mentettetek játékállást a két feladat között, s nem kell újra lemészárolnotok minden kis gazfickót, mert különben igen nehéz menetre számíthattok. A harmadik testrészt, Khalim szívét, Upper Kurast csatornáiban (Kurast Sewers) találhatjátok (ez a hely a piacról is elérhető). Utoljára pedig Khalim láncos buzogányát kell valahonnan előkeríteni, amit csak erővel lehettek képesek elvenni a tanács egyik tagjától. Ha mindez megvan, pakoljuk be a komponenseket a Horadric dobozba és kombináljuk őket.

Diablo 2Diablo 2Diablo 2

Quest IV - „Lam Essen könyve”

Alkor úgy gondolja, hogy a Hármak legyőzéséhez való tudást Lam Essen könyve rejtheti, amit az ősi templomok romjai alá temettek. A templomot - vagy legalábbis ami megmaradt belőle - Felső Kurastban (Upper Kurast) keressétek. Pusztítsuk el a kötet őrzőit, s vigyük vissza hamarjában Alkornak, akivel ha ezután ismét beszédbe elegyedünk, öt tulajdonságponttal jutalmaz minket, amit - szintlépés szerűen - kedvünk szerint eloszthatunk.

Quest V - „A sötétség temploma”

Itt nincs más teendőnk, mint utat törni magunknak a Nagy Tanács tagjain keresztül egészen a Kényszerítő Gömbig, amit Khalim Akaratával (egyszerűen csak tegyük a kezünkbe a fegyvert) kell elpusztítanunk. Ha végeztünk mindennel és mindenkivel, akkor egyenesen megnyílik előttünk a lépcső a templom őrtornyába, ahol magát Mephistot tartják bebörtönözve.

Quest VI - „Az őrző”

Diablo 2Azt hiszem, ennél egyszerűbb feladatunk már nem is lehetne: ha készen állunk, akkor öljük meg Mephistot. Igaz, rengeteg csatlósát kell előtte lekaszabolnunk, akik között találhatunk igen kemény ellenfeleket is, mégis, magával a Gyűlölet Urával nem lesz túlságosan nehéz dolgunk. Töröljük ki a szívekből mindörökre őt!


Act IV„Bár Mephistónak befellegzett, mégis kudarcot vallottunk. Nem voltunk képesek megakadályozni, hogy a három testvér egyesüljön és Diablo - eredeti alakját felvéve - képtelen legyen megnyitni a kaput a pokolba. Elkéstünk és a Rettegés Lordját már semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy óriási sereget verbuválva ne rohanja le az egész világot. Csupán egyetlen esélyünk maradt az elpusztítására, a Lélek Kövek. Ha ezeket a mágikus köveket sikerül valahogyan elpusztítani, talán még megmenekülhetünk. Lehet, hogy van még esély…

Szerencsére Decard Cain ezúttal sem hagyott magamra, így hát reménnyel és hittel teli szívvel léptem át a pokol kapuján.”

Első küldetés - „A bukott angyal”

Diablo 2Itt vagyunk, a Pandemonium Erődben. Ez az utolsó vérvád, ahol még kipihenhetjük magunkat, és ráadásul találkozhatunk Tyraellel, az arkangyallal is. Tyrael röviden elmesél nekünk egy igen szomorú történetet, ami Izual angyalról szól, aki miután egyedül lerohanta ellenségeit, most kitaszítottként él menny és pokol között. Tyrael úgy gondolja, Izual eleget bűnhődött már a hosszú évek alatt és megbocsát neki. Ezért minket kér meg, hogy szabadítsuk ki őt rabságából. Ehhez a feladathoz el kell jutnunk a Pusztítás Mezőire (Plains of Destruction), ahol mielőtt kiszabadítanánk a bukott angyalt fogságából, végeznünk kell a megkínzott lelkekkel. A jutalmunk ezért a küldetésért két skill pont lesz.


Második küldetés - „A pokol kovácstűzhelye”

Diablo 2Amíg Mephisto Lélekköve létezik, a gonosz kedvére járkálhat ki-be világunkba, és ezt mi nem hagyhatjuk ennyiben. A kő megsemmisítéséhez el kell jutnunk a Kétségek Mezőire (Plains of Despair), ahol kutassuk fel az Elátkozottak Városának bejáratát (City of the Damned). Errefelé, valahol a környéken megtalálhatjuk a Pokol Kovácstűzhelyét (Hell’s Forge). Lépjünk be ide, és vágjunk oda keményen Hephastonak és kegyenceinek. Vegyük fel az itt talált kalapácsot (Hellforge Hammer), s sújtsunk le vele a közeli tűzhelyre, amitől a Lélekkő végleg elpárolog. Munkánk gyümölcse pár igen értékes ékkő lesz.

Harmadik küldetés - „A rettegés vége”

Diablo 2Eljött a végső összecsapás ideje, Diablónak pusztulnia kell! Keressük meg a Láng Folyójának (River of Flame) közlekedő padját és aktiváljuk azt. Innen már könnyedén eljuthatunk Diablo rejtekhelyére, feltéve, ha sikerül keresztül küzdeni magunkat megszámolhatatlan számú csatlósain. Öt helyen kell feloldanunk a pecsétet ahhoz, hogy megjelenjen előttünk a démonok fejedelme, és ezeket a helyeket ráadásul igen keményen védik, úgyhogy nem árt óvatosan közelíteni. Ha hitünk és erőnk nem hagyott cserben minket, és eljutottunk odáig, hogy szembenézhetünk magával Diablóval, készüljünk fel életünk legkeményebb harcára - mert ő lesz mindközül a pokol legszörnyűbb teremtménye. Ő, a Rettegés Ura…

Diablo 2Diablo 2Diablo 2