Az EU4 kapcsán bevallom, engem (még mindig) megdöbbent, hogy egy 2013-ban kiadott játékot milyen alapossággal istápol a svéd gazdi, és igen, egyfelől be is árazzák rendesen a túlórákat – már több száz euróra rúg a kiadott negyvenvalahány tétel, ugyanakkor szinte minden nagyobb DLC mellé készül egy ingyenes patch is. Az Emperor mellé például az Austria című (1.30), ami megint csak egy jókora pakk, rengeteg újdonsággal. 

Ha netán valaki még nem találkozott volna az Europa Universalisszal, akkor röviden a lényeg: egy országot személyesítünk meg, amit aztán a várnai csatától (1444) egészen a modernkor küszöbéig terelgetünk a történelem viharain keresztül. Az Europa előtagot ugyan nem kell komolyan venni, hisz a feketelábú indiánoktól a japán klánokig gyakorlatilag mindenki ott van az induló nemzetek között, de azért a fókusz mégiscsak az öreg kontinensé, és persze rengeteg valós, megtörtént esemény ismételhető meg vagy kerülhető el (vallásháborúk, gyarmatosítás, örökösödési harcok), miközben birodalmak születnek, illetve buknak el. Az Emperor DLC pedig ennek a világnak az építőköveit bővíti. 

Úrvacsora két szín alatt…

A huszitákról sok mindent elmond, hogy a velük kialakuló konfliktusba annak idején olyan kaliberű embereknek  is beletört a bicskája, mint Luxemburgi Zsigmond német-római császár, vagy örökbecsű Hunyadi Jánosunk. Nos, az új kiegészítővel Csehországot bátran el lehet vinni Podjebráddal az élen eme vallás irányába, persze csak Ausztria testén keresztül. És ha összejön, akkor Brandenburgon és a szászokon (két választófejedelemség) át vezet az út a Német-római birodalom trónjára. Husz János tanait azonban nem könnyű terjeszteni – gyk. csupa eretnekség, és a katolikus Európa közepén sem tolakodnak majd a baráti arcok, noha megvannak a nyilvánvaló előnyei, például, hogy a huszita gyalogság Európa elitjének számít (10%-os bónusz), de az új valláshoz tartozó Church powerök sem kismiskák. A huszitizmus helyét később egyébként átveheti a protestantizmus…

A kigyúrt pápák…

A katolikus vallás szintén ”húzóágazat” az Emperorban. Mindig is szerettél volna egy erős pápát? Mostantól ez sem akadály, a játékban Jézus földi helytartója kardinálisok kinevezéséről dönt, bullákat ad ki, de hogy őszentsége kincstárát ne terheljék túl ezek a manőverek, az egyház egy külön kasszát tart fenn, amelyet kötelező jelleggel vagy bűnbocsánat címén vastagon tömnek a katolikus országok. Apropó bullák, olyan rendeletekről beszélünk, mint az abszolutizmust (az uralkodók hatalmát) erősítő Dei Gratia Rex, vagy a vallási toleranciát hirdető Christiana Pietas. A kardinálisok kinevezése pedig a politikai kapcsolatok építéséhez szolgáltat egy elég jó eszközt. A pápákon átvonuló eseményhalmaz persze rengeteg történelmi, no meg korrupt szálat felszínre hoz. Aki látta a Borgiák című sorozatot, nagyjából el tudja képzelni milyeneket…

„Míg mások háborúznak, te boldog Ausztria házasodj!”

Az új csomagnak hála számos kisebb-nagyobb állam, választófejedelemség új, részletesebben kidolgozott missziós fával vághat neki a sorsfordító eseményeknek. Ausztriáé például egészen impozáns, így a ”magyar kérdéstől” a lengyel trón megszerzéséig mindenhez van recept. A küldetések rendszeréhez egy apró magyarázat: itt bizonyos feltételek teljesítésével egymáshoz kapcsolódó eseményeket bonthatunk ki, például az immár sokkal részletesebben kidolgozott francia forradalomhoz, de a cseheknél a kristályüveg-gyártás felfuttatásához vagy épp Brandenburg szászok felé indított expanziójához is van forgatókönyv (no és persze jutalom). A Német-római császárság is átesett egy kisebb beavatkozáson, ennek a paneljén mostanában már reformokkal centralizálni lehet a birodalom működését, vagy épp lazábbra venni a gyeplőt, miközben olyan új események (szavazások) is megjelentek, ahol például az itáliai egységről, egy háttérben formálódó árnyékkirályság sorsáról dönthetnek a tagok.  

Privilégiumok…

Az ingyenes patch folyományaképp a birtokrendszer ráncolja most leginkább a kobakot, ugyanis a király nem egyedül birtokolja a korona földjeit, hanem a nemességgel, papsággal és a polgársággal karöltve. A ”torta” szeletei, azaz e három kaszt, a lojalitás és a befolyás mutatóval egyfajta fogd meg-ereszd el viszonyban támogatja az uralkodót, úgyhogy az országgyűléseken rendszeresen agendába szedett kívánságcsokorral állnak elő a hűségért cserébe, amit mi egyébként szintén megnyirbálunk, amikor visszavesszük a birtokokat (mert ettől függnek a bevételeink). A libikóka másik fele, hogy a játékos is adományozhat privilégiumokat, földet vagy épp monopóliumokat (bizonyos termékekre, gyapjúra, borra stb.), olyan dolgokért cserébe, ami pedig az uralkodónak fontos, pl. monarch pontokért, több katonáért és így tovább. 

Sosincs vége…

Az Emperor DLC és a friss tapasz mögött még van jó néhány kisebb-nagyobb átalakítás, a felbérelhető zsoldoskompániáktól a nagyhatalmi státusszal (hegemóniákkal) járó bónuszokig. A kormányzatban megjelentek új reformlehetőségek, az adminisztráció és a terjeszkedés viszonya is szabályozva lett, úgyhogy hosszú hetekre, hónapokra elegendő muníció gyűlt össze. Minden bizonnyal még itt-ott csiszolgatásra is szorul néhány elem, de úgy sejtem, nem ez volt az utolsó expanzió…